Ny norsk studie viser sammenheng mellom depresjon og dødelig fysisk sykdom

Forskerne mener dette viser at kropp og sinn henger mye tettere sammen enn hva man har trodd.

Operasjonstue

HINDRE SPREKK: Mannen på operasjonsbordet har utposing på hovedpulsåra i magen. Kirurgene går inn via lysken, og setter inn en kunstig blodåre for å hindre at utposingen sprekker.

Foto: Kaja Kristin Ness / NRK

Hos de fleste blir en utposing på hovedpulsåra i magen oppdaga ved en ren tilfeldighet. For sykdommen gir ingen symptomer eller plager. De fleste lever uvitende med den livet ut.

Problemene oppstår hvis den sprekker. Når det skjer, er det bare halvparten som rekker fram til sykehuset i tide. Hele 80 prosent dør.

Men forskerne vet ikke helt sikkert hvorfor enkelte får denne sykdommen.

Utposing på hovedpulsåra i magen

ANEURISME I MAGEN: Hovedpulsåren i mageområdet er utvidet.

Illustrasjon: Tuva Tagseth / NRK

Nå har forskere ved NTNU funnet en klar sammenheng mellom symptomer på depresjon, og risiko for å utvikle sykdommen.

– Er du deprimert har du 30 prosent større risiko for å få en utposing på hovedpulsåra, sier forsker Linn Åldstedt Nyrønning.

Hun er førsteforfatter i studien som er publisert i tidsskriftet Journal of the American Heart Association. Nyrønning har nylig avlagt doktorgrad innenfor klinisk medisin på denne sykdommen.

Linn Åldstedt Nyrønning

SER EN SAMMENHENG: Linn Åldstedt Nyrønning mener funnene i studien viser at kropp og sinn er tett knytta sammen.

Foto: Kaja Kristin Ness / NRK

Høyere risiko

I godt over ti år har forskerne fulgt nesten 60 000 norske kvinner og menn, i alderen 50–106 år. De har brukt data fra den store Helseundersøkelsen i Nord-Trøndelag, HUNT.

Man vet fra tidligere at røyking, overvekt, alder, diabetes, høyt blodtrykk og hjerteproblemer er risikofaktorer for utvidelse av hovedpulsåra. Sykdommen rammer én til tre prosent av befolkninga, viser internasjonale studier. Menn rammes oftere enn kvinner.

I studien har de justert for disse risikofaktorene. Likevel finner forskerne en ekstra risiko for sykdommen blant dem med symptomer på depresjon.

– Dette er første gang en studie har klart å vise en så tydelig sammenheng mellom depresjon og utposing, sier Jarlis Wesche.

Hun er overlege i karkirurgi ved Akershus Universitetssykehus, og førsteamanuensis ved Institutt for klinisk medisin ved Universitetet i Oslo.

– Det overrasker meg at også de med milde symptomer på depresjon har en økt risiko for å få denne sykdommen.

Illustrasjonene viser hva som skjer når en utposing på hovedpulsåra sprekker.

Illustrasjon: NTNU

Kropp og sinn

– Studien vår er kanskje et tegn på at sammenhengen mellom kroppslig og psykisk sykdom er sterkere enn man tror, sier Nyrønning.

Dette er ikke første gangen man finner bevis for at kropp og sinn henger tett sammen. Flere studier har vist at hjertesykdommer og magesår kan være koblet til den psykiske helsen.

– Å få en utvidelse på hovedpulsåra er meget fysisk, og at det har noe med sjelen å gjøre – det er spesielt, sier Erney Mattsson. Han er professor i karkirurgi ved NTNU, og veileder for studien.

Han mener vi har organisert samfunnet og helsevesenet ut fra at kropp og sinn er to ulike ting. Det er kanskje på tide å endre disse skillelinjene.

– Når vi ser en tydeligere sammenheng mellom kropp og sjel utfordrer det måten vi tenker på, sier han.

Erney Mattsson

MER KOMPLEKST: Vi leger ser ofte virkeligheten via bokser eller fagfelt, men et menneske er mer komplekst enn som så, sier Erney Mattsson.

Foto: Kaja Kristin Ness / NRK

Forskerne vet ikke eksakt hvorfor depresjon kan være en trigger for utposing.

– Men vi tror det kan ha en sammenheng med betennelsesforandringer som oppstår i kroppen ved depresjon, sier Mattsson.

Ikke bare en mannssykdom

I Sverige, Danmark og England får kun menn over 65 år en undersøkelse for å finne ut om de har utposing.

Men den nye NTNU-studien viser at er du kvinne, deprimert og røyker så har du en vel så stor risiko for å utvikle sykdommen, som menn generelt.

– Vi har avdekka en undergruppe som er svært utsatt, sier Erney Mattsson.

Jarlis Wesche mener at fastlegene bør få med seg denne studien.

– Det er viktig å ikke bare fokusere på selve depresjonen hos utsatte kvinner og menn. De bør også henvises til ultralyd for å sjekke om de har en utposing.

Internasjonal oppmerksomhet

Resultatene har vekket interesse internasjonalt, og er blitt presentert ved to internasjonale karkirurgiske konferanser, i Valencia og London.

– Dette er god forskning og kvaliteten styrkes ved at en stor befolkningsgruppe er fulgt over lang tid. At sammenhengen i funnene er såpass klare, overrasker meg, sier Jarlis Wesche.

Utposing på hovedpulsåra i magen

UTPOSING: Hovedpulsåra i magen til denne pasienten er på størrelse med en håndflate. Normalt skulle den vært like tykk som en tommel.

Foto: Erney Mattsson / St.Olavs Hospital