Trakk linjene til bestefar

Senterpartiets påtroppende første nestleder, Ola Borten Moe, trakk linjene tilbake til bestefar Per Borten i sitt innlegg på partiets landsmøte fredag.

Ola Borten Moe

Ola Borten Moe mener staten ikke skal blande seg borti alt i lokalsamfunnene.

Foto: Skaug, Thomas Rasmus / SCANPIX

Han sa at det er partiets rolle å bygge videre på Gerhardsens og Bortens nasjonsbygging og sørge for at det nasjonale fellesskapet gir rom for tilhørighet til flere, på tvers av store og synlige ulikheter.

– Føler avmakt

Politikeren fra Trondheim sa at mange føler på en avmaktsfølelse overfor seg selv og samfunnet.

– Vårt svar må være myndiggjøring av enkeltmennesket og av lokalsamfunnene. Staten skal ikke stikke fingrene sine bort i ting den ikke har noe med, enten det er bygging av bad eller bygging av skogsbilveier, sa han.

Han varslet også forslag i partiets vedtekter for å få flere med slik at lokallagene kan møte på landsmøte allerede i 2013.

I dag kommer representantene på landsmøtet fra fylkeslagene.

– Må tenke nytt

Senterpartiet i Finland har en slik ordning og der møter det 3000 delegater på landsmøtet, men så mange kommer det ikke til å bli på det norske partiets landsmøter.

– I dag møter 192 representanter med stemmerett. En ordning med delegater vil, alt etter hvilken modell for representasjon man velger, føre til rundt 500 delegater.'

– Vi må tenke nytt om vårt eget demokrati, bli flere, ta flere på alvor og åpne opp for folkelig engasjement i en ny tid, sa Borten Moe.

Får WWF-kritikk

WWF Norge mener olje- og energiminister Ola Borten Moe er i ferd med å sette en effektiv stopper for fornybar teknologiutvikling med sitt utspill om vindmøller til
havs.

Den nye olje- og energiministeren er blitt sitert på at han sier nei til slike vindmøller.

Til NTB sier Borten Moe at han ikke har påpekt annet enn at slik kraftproduksjon per i dag er for dyr.

– Kortsiktig tenkning

– Utspillet om at slik kraft er for dyr, og at Norge derfor bør satse på mer utbygging av store vannkraftprosjekter isteden, er en kortsiktig tenkning som ikke evner å se Norges viktige rolle som en energinasjon i fremtiden, sier fagsjef Nina Jensen i WWF.

Hun mener at Borten Moe ignorerer at man må satse på ny teknologi for å skape kostnadseffektive løsninger.

– Min rolle nå er å få ned prisen på produsert kilowatt. I dag er det ingen mulighet for norsk næringsliv å tjene penger på å produsere vindkraft til havs fordi det er for dyrt, sier Borten Moe til NTB.

– På jumboplass

Han understreker at han verken er imot teknologiutvikling eller vindmøller til havs.

– Norge ligger på jumboplass i salg av fornybar teknologi til utlandet. Det er et uttalt politisk mål at Norge skal satse på energiteknologi og forskning og utvikling.

– Men uten et marked for å bruke dem, vil heller ikke norske bedrifter klare å
utvikle seg til å bli konkurransedyktige i internasjonal sammenheng, sier Nina Jensen i WWF Norge.