Trailer med problemer

  • Sørgående felt stengt på E6

    Det var ikke en trailer, men en bil, som har mistet et hjul på E6 ved Magneten. Sørgående felt er stengt, men åpnes om ikke lenge, melder politiet.