Trafikkskole ga svært mangelfull utdanning – nektes å undervise

Den dårlige utdanningen av unge sjåfører var trafikkfarlig, mener Statens vegvesen. Nå har trafikkskolen fått forbud mot å drive opplæring av yrkessjåfører i åtte måneder.

Vedtak fra Statens vegvesen

GÅR UT OVER TRAFIKKSIKKERHETEN: På bakgrunn av egne observasjoner ved Langvatn trafikkskule i Volda i Møre og Romsdal, konkluderte Statens vegvesen med at undervisningen var svært mangelfull. Langvatn trafikkskule har fått et åtte måneder langt forbud mot å lære opp yrkessjåfører. Trafikkskolen har påklaget avgjørelsen inn til Vegdirektoratet.

Foto: Vedtak fra Statens vegvesen / NRK

Statens vegvesen mener de har avdekket grovt og bevisst juks ved Langvatn trafikkskule i Volda i Møre og Romsdal. Det skal være meldt inn opplæring av helt ferske yrkessjåfører som ikke er blitt gjennomført.

– Dette kan vi ikke leve med. Vi er nødt til å ta tak i disse sakene med største alvor. Det er snakk om selve grunnutdanningen til unge og ferske yrkessjåfører som skal inn i yrket for første gang, sier fagleder i tilsynsseksjonen i Statens vegvesen, Rune Granum, til NRK.

«Svært mangelfull utdanning»

Anonyme tips førte til folk fra Statens vegvesen valgte å observere kursene ved trafikkskolen, uten å gi seg til kjenne. De konkluderte med at undervisningen som ble rapportert inn, og den faktiske aktiviteten på kursene, ikke samsvarte.

– Vi har avdekket helt bevisst juks. Kun en brøkdel av den pålagte kjøringen ble gjennomført, selv om den ble innmeldt som fullverdig, sier Granum.

Statens vegvesen har vedtatt å inndra skolens godkjenning som lærested for grunn- og etterutdanning av yrkessjåfører i åtte måneder, fra 1. november 2017 til 30. juni 2018.

«Vår vurdering er derfor at elevene ved denne yrkessjåførutdanningen har mottatt svært mangelfull utdanning. Videre at dette går utover både trafikksikkerheten og er konkurransevridende i forhold til andre tilbydere av yrkessjåførutdanning», heter det i vedtaket fra Statens vegvesen.

Rune Granum

MENER UTDANNINGEN AV UNGE YRKESSJÅFØRER VAR UAKSEPTABEL: – Vi har avdekket helt bevisst juks. Kun en brøkdel av den pålagte kjøringen ble gjennomført, selv om den ble innmeldt som fullverdig, sier fagleder i tilsynsseksjonen i Statens vegvesen, Rune Granum, til NRK.

Foto: NRK

Langvatn trafikkskule har påklaget vedtaket

Langvatn trafikkskule fikk også i 2015 advarsel og pålegg fra Statens vegvesen fordi de ikke fulgte undervisningsplanen.

NRK har forelagt Langvatn trafikkskule påstandene om bevisst juks, og det nyeste vedtaket fra Statens vegvesen. Dessuten har vi spurt hvordan de forklarer at de har fått flere reaksjoner fra vegvesenet i løpet av noen få år.

Daglig leder ved Langvatn trafikkskule, Hans-Ivar Langvatn, ønsker ikke å besvare NRKs spørsmål i et intervju, men har følgende kommentar til det nyeste vedtaket:

«Vedtaket er påklaga. Ut over dette har ikkje trafikkskolen nokon kommentar til saka.»

Avgjørelsen til Statens vegvesen skal etter hvert behandles av Vegdirektoratet.

Langvatn trafikkskule

HAR FÅTT ADVARSEL FØR: Trafikkskolen fikk også i 2015 advarsel og pålegg fra Statens vegvesen, på grunn av at undervisningen ikke fulgte retningslinjene.

Foto: Baard Ole Grøtta / NRK

Flere sjåførutdanninger tar snarveier

I 2017 ble det gjennomført 72 tilsyn ved ulike yrkessjåførutdanninger i Norge. Resultatet er sju pålegg, tre advarsler og elleve tilbakekallinger av undervisningsgodkjenninger.

– Det betyr ikke nødvendigvis at alle disse elleve har gjort noe galt. Men rundt halvparten av tilbakekallingene skyldes at lærestedet ikke har innrettet seg etter reglene og våre pålegg, sier Granum i Statens vegvesen.

Han mener transportbransjen har et problem.

– Vi har et inntrykk av at viljen til å ta snarveier er til stede hos dem som driver med yrkessjåføropplæring. Det viktige er å få ting i orden, ikke nødvendigvis å ta noen, sier Granum.

Yrkessjåførlærere jukset med egne førerkort

NRK har tidligere fortalt at tre yrkessjåførlærere i Trondheim, Førde og Stryn har jukset med sine førerkort.

Statens vegvesen avdekket at disse tre sjåførlærerne hadde meldt inn kurs som de aldri hadde gjennomført. Lærerne har fått undervisningsstopp i tre måneder.

Førerkortjuks

TRE LÆRERE JUKSET MED KODENE: Alle yrkessjåfører må ha yrkessjåførkompetanse, som er merket med kode 95 på baksiden av førerkortet. Dette førerkortet tilhører varsleren som meldte fra om førerkortjukset blant sjåførlærerne til Statens vegvesen. Varsleren fikk påført koden på førerkortet sitt, selv om han ikke gjennomførte nødvendige kurs.

Foto: NRK