Tøft for Veidekke og NCC

Asfaltselskapene nektes å være med i anbudsrundene for 2012. Kontraktene som ligger ute til anbud har en samlet verdi på rundt 300 millioner kroner.

Valse på asfalt

Ulovlig prissamarbeid straffer seg.

Foto: Ellinor Hansen / NRK

– De er utestengt ettersom begge selskapene har erkjent prissamarbeid. Vi aksepterer ikke prissamarbeid, sier vegdirektør Terje Moe Gustavsen til NRK Trøndelag.

Vegdirektør Terje Moe Gustavsen

Vegdirektør Terje Moe Gustavsen prissamarbeid må straffes hardt.

Foto: Margret Helland / NRK

Selvstendig vurdering

Han understreker at Vegvesenets vurdering av saken er tatt uavhengig av Konkurransetilsynets behandling av den såkalte asfaltsaken.

Hjemmelsgrunnlaget for en mulig avvisning er Forskrift om offentlige anskaffelser, som sier at: Oppdragsgiver kan avvise leverandører som: “i sitt yrke har gjort seg skyldig i alvorlige forsømmelser mot faglige og etiske krav i vedkommende bransje.

Allerede varslet

Statens vegvesen varslet tidligere i februar Veidekke og NCC om mulig avvisning etter at selskapene har vært innblandet i ulovlig prissamarbeid og markedsdeling. Beslutningen er tatt i samråd med Sør-Trøndelag fylkeskommune og Nord-Trøndelag fylkeskommune.

Kommunikasjonsdirektør Kai Krüger Henriksen i Veidekke sier de er uenige i avgjørelsen.

– Vi mener at den avgjørelsen som er tatt her ikke er riktig i forhold til hvor saken står, og det er det vi vil legge inn klage på, sier han.

Det er sju kontrakter for vedlikeholdsasfaltering av riks- og fylkesveger i Trøndelagsfylkene som er ute på konkurranse i 2012. Tre i Sør-Trøndelag og fire i Nord-Trøndelag, med et asfaltvolum på om lag 270.000 tonn.

Får konsekvenser

– Hvor lenge de blir utestengt må vi se nærmere på, men de kontraktene de nå er utestengt fra er for 2012, sier Moe Gustavsen.

Dette får trolig store konsekvenser for selskapene og de ansatte. I går var det klart Veidekke og NCC var utestengt fra tre asfaltoppdrag i Trøndelag.

– Det rammer de ansatte, uttalte ledelsen i Veidekke til NRK.

– Vi har jobbet natt og dag for å få mest mulig fakta på bordet. Det er svært urettferdig, dersom vi skal straffes for noe andre har gjort, uttalte regionleder Eivind Olav Andersen.

Han viser til at prissamarbeidet foregikk før han tok over ansvaret.

Regionleder Eivind Olav Andersen

Regionleder Eivind Olav Andersen i Veidekke mener det er urettferdig at selskapet rammes av gamle synder.

Foto: Veidekke

Tok ansvar

Han og ledelsen i Veidekke ba for ett år siden selv om å bli gransket av Konkurransetilsynet. Prissamarbeid er noe de tar sterkt avstand fra.

Veidekke i Trøndelag har 120 asfaltansatte fordelt i Oppdal, Trondheim, Stjørdal, Steinkjer, Namsos og Ørland.

– Jeg frykter vi kommer i en slik situasjon at vi ikke vil klarer å sysselsette alle gjennom hele sesongen, mener Andersen.