Normal

Tøft år i vente for Nord-Trøndelag teater

Teateret får snart ny eier og flytter inn i nytt praktbygg til 100 millioner kroner, men de må bytte navn og skaffe mer penger for å få det til å gå rundt.

Nye Nord-Trøndelag teater

KOSTBART: Husleien økes fra 1,2 til 5,5 millioner kroner i året, når Nord-Trøndelag teater flytter inn i nye lokaler.

Foto: Grete Thobroe / NRK

Det er et vanskelig år i vente for Nord-Trøndelag teater som mister navnet sitt og trenger mer penger til drift av nytt praktbygg.

– Det blir et tøft år, men det at produksjonen går ned vil også henge sammen med at det tar litt tid å kjøre seg inn i nytt bygg også, sier styreleder i Nord-Trøndelag teater, Kjell Fosse.

Han forteller at teateret nå må kutte i produksjonen, og at mye av den egenkapitalen de har må brukes til å anskaffe inventar i det nye bygget.

Avhengige av å leie ut

Nora Evensen

UTLEIE: Teatersjef, Nora Evensen, foreslår å leie ut salene for å øke inntjeningen.

Foto: Grete Thobroe / NRK

Styrelederen er ærlig på at utfordringene er store. Når husleien økes fra 1,2 til 5,5 millioner kroner i året, må også teatersjef, Nora Evensen, tenke nytt.

– På sikt ser vi jo muligheten for at vi kan få noe økt inntjening gjennom utleie av salene. Vi er mye på turné, så salene vil være tilgjengelige for utleie. Vi har også verksteder og en foajé som det går an å bruke til arrangementer, så det ligger noen muligheter der, forteller teatersjefen til NRK.

Ifølge Evensen er det positivt at de nå vil være avhengige av å måtte leie ut salene.

– At det finnes flere muligheter til å drive med kulturell aktivitet, mener jeg at er et positivt tilskudd til kommunen og til miljøet rundt, sier hun.

Turnévirksomhet i hele Trøndelag

Men teateret er et turnéteater, og det forventes derfor at spilleområdet nå utvides kraftig, for om kort tid er de ikke lenger eid av Nord-Trøndelag fylkeskommune, men av et samla trøndersk storfylke.

– De som bor på Oppdal og i Åfjord har like mye krav på besøk fra teateret, og jeg tenker at hvis man skal drive god kulturpolitikk i Norge, så er det også sånn det skal være, forteller Evensen.

Dette er en strategi som krever mer penger på bordet, og styreleder Fosse vil derfor gå i dialog med den nye eieren.

– Vi må få vite hvilke krav og forventninger og ikke minst hvilket ambisjonsnivå de på teateret har, men så lenge vi er et teater som skal eies av det nye fylket, så vil det være unaturlig at turnévirksomheten skal foregå i bare en del av det, sier Fosse.

Tror du at det i seg selv gjør at det vil dryppe noen flere millioner på teateret?

– Det håper vi.

Anne Marit Mevassvik

POSITIV: Anne Marit Mevassvik, fylkesrådsleder i Nord-Trøndelag fylkeskommune er positiv til nytt bygg for det nye teateret i Nord-Trøndelag.

Foto: Jøte Toftaker / NRK

Positiv

Anne Marit Mevassvik, fylkesrådsleder i Nord-Trøndelag fylkeskommune, mener det er bra at teateret nå får et nytt bygg.

– Vi må ta dette inn i budsjettbehandlingen som vi jobber med nå, og så får vi vurdere om det er mer penger som må til og hvordan vi da eventuelt løser det budsjettmessig, sier Mevassvik.

Hun mener at det nye bygget nå vil legge til rette for turnévirksomheten i hele fylket.

– Vi fra Nord-Trøndelag fylkeskommune har hele veien vært veldig tydelig på at Nord-Trøndelag teater er et turnerende teater. Det skal reise rundt i hele fylket og gi profesjonell teaterkunst til alle innbyggerne, og det får de fasiliteter til å kunne gjøre på en enda bedre måte når de nå kommer i et nytt bygg, sier hun.

Nytt navn

Når teateret nå skal dekke hele Trøndelag, er de nødt til å se på nye navnalterativer, men Trøndelag Teater finnes fra før i Trondheim.

Og selv om det på tegningene av praktbygget til 100 millioner som reises i Verdalen, står Nord-Trøndelag teater i feite typer på taket, så blir det ikke sånn ifølge teatersjefen.

– Nei, jeg har meldt fra til entreprenøren om at vi venter med skiltet til vi vet hva vi skal hete. Det er spesielt, men det er litt spennende også. Vi vurderer om vi skal gå ut med en konkurranse på det hvor publikum kan komme med forslag til hva det nye teateret skal hete, sier Evensen.