To ulykker i Okstadbakkene

Fire personer er sendt til sykehus etter to trafikkuhell i Okstadbakkene på E6 ut av Trondheim.

Bilulykke, Okstadbakkene
Foto: Leif Brage Stølhaug / NRK

Tilsammen fire personer er sendt til St. Olavs Hospital etter to separate ulykker i Okstadbakkene.

Begge ulykkene skjedde ved påkjørsel bakfra. Seks kjøretøy var innblandet. I den ene ulykken var flere personbiler involvert nederst i Okstadbakkene.

Noen hundre meter lenger oppe skal en trailer ha kjørt inn i en containerbil bakfra.

Politi, brannvesen og ambulanse var raskt på stedet. Det oppsto lange køer på grunn av redusert framkommelighet i sørgående felt, trafikken går nå som normalt.