To alternativer til hall

Rådmannen i Trondheim legger i dag fram to alternative forslag til hvordan en ny storhall på Øya skal se ut. I det ene alternativet er hallen 20 meter høy, i det andre alternativet er hallen 3–4 meter lavere. Bygningsrådet skal behandle saken i tirsdag.