Synes du det regner for mye? Bare vent, det blir verre

Vi vil få fire grader høyere temperatur og 20 prosent mer nedbør i slutten av dette århundret. Nå forbereder norske kommuner seg på endringene som kommer.

Regn i Trondheim

Det blir enda mer nedbør i Trøndelag i framtida, viser Miljødirektoratets klimaprognoser.

Foto: Karoline Lunde Systad / NRK

Det blir altså varmere vær og mer nedbør om noen tiår, ifølge en klimaprognose fra Miljødirektoratet. Nå vil Trondheim kommune samarbeide med andre for å være best mulig forberedt.

Lærer av hverandre

Ellen Hambro og Rita Ottervik

Ellen Hambro (til venstre) og Rita Ottervik skrev under en samarbeidsavtale torsdag.

Foto: Trondheim kommune

Torsdag underskrev Trondheim kommune en nettverksavtale med direktoratet sammen med ti andre store byer for å forberede seg på klimaendringene som kommer. Her skal de utvikle et bedre samarbeid, kunnskapsutveksling og felles satsing på arbeidet med klimatilpasning i kommunene.

– Det er viktig at kommunene kan lære av hverandre hvordan de på best mulig vis kan tilpasse seg endringene og utvikle gode tiltak, mener Ellen Hambro i Miljødirektoratet.

Direktoratet jobber for å øke kompetansen om klimaet både lokalt og regionalt, og ønsker å være en støttespiller for kommunene i arbeidet med klimatilpasning.

– Foregangskommune

Ordfører Rita Ottervik i Trondheim mener det er viktig å søke ny kompetanse og dele kunnskap for å lykkes i å forebygge og tilpasse seg endringene i klimaet.

– Vi ønsker å være en foregangskommune når det gjelder klimatilpasning, sier Ottervik.

Trondheim kommune har allerede laget et eget klimabudsjett for 2018, og er med i flere samarbeidsprosjekter.

Kommunen er i tillegg med i forskningsprogrammet Klima 2050 som består av flere forskningsmiljøer med SINTEF og NTNU i spissen. Her skal det utvikles kompetanse for å finne bedre løsninger innen klimatilpasning. Spesielt med tanke på bygninger, infrastruktur, rasfare, håndtering av overvann, beslutningsprosesser og innovasjon.

Bølgestudie i Fedafjorden

Også andre kommuner gjør nå sine forberedelser til klimaendringene. Kvinesdal kommune skal blant annet gjøre en bølgestudie i Fedafjorden.

I Drammen skal kommunen innhente kunnskap og erfaringer fra bruk av regnbed. De skal undersøke hvor mye vann regnbedet tar unna, og hvor mye forurensing som blir tatt opp i jorda.

Kristiansand kommune har fått penger fra direktoratet til arbeid med en klimatilpassingsstrategi. Kommunen skal utrede effektene et endret klima kan få for blant annet arealbruk og byutvikling, helse, naturmiljø og infrastruktur.