Hopp til innhold

Sykehusdirektøren ut mot Helseplattformen

Helseplattformen utgjør en trussel mot pasientsikkerheten ved St. Olavs hospital, advarer sykehusdirektøren ved St. Olavs hospital.

Grethe Aasved

ADVARER: Sykehusdirektør ved St. Olavs hospital i Trondheim sier pasientsikkerheten ved sykehuset er truet.

Foto: Morten Waagø / NRK

– Vi har nå i mer enn ett år hatt leveranse av et journalsystem hvor meldingsutvekslingen, både internt og eksternt i systemet, gjentatte ganger har sviktet. Det truer pasientsikkerheten.

Det skriver administrerende direktør Grethe Aasved ved St. Olavs hospital i Trondheim til Helseplattformen AS, ifølge et brev Sunnmørsposten har fått innsyn i.

Svikt i meldingsflyten gir «umiddelbar potensiell fare for pasientskade», skriver hun.

– Jeg viser til brevet som er utfyllende og viser alvoret i situasjonen, sier Aasved til NRK.

Brevet er datert 1. desember.

Les også 182 pasienter berørt av ny feil i Helseplattformen

Sylvi Listhaug snakker med leger på St.Olavs om Helseplattformen

182 pasienter berørt av ny feil

Helseplattformen er en felles digital plattform for hele helsetjenesten i Midt-Norge.

Målet da den ble innført i november i fjor ved St. Olavs hospital i Trondheim, var bedre informasjonsflyt og økt pasientsikkerhet. Men så langt har problemene stått i kø.

Senest forrige uke ble det kjent at 182 pasienter var berørt av en feil ved enkelte legemiddellister. Det kan ha ført til at pasienter har fått feil dosering av medisin.

– Det er iverksatt tiltak for å hindre feilmedisinering som kan få alvorlige følger, sa Aasved om saken til Adresseavisen.

Onsdag forrige uke ble det også kjent at 44 radiologiske henvisninger til samarbeidspartnere utenfor St. Olavs hospital ikke hadde kommet fram.

Les også Tre kreftpasienter fikk forsinket behandling

St. Olavs hospital

Etterlyser informasjon

Helsetilsynet har ført tilsyn ved sykehuset og trukket fram tre ting de mener er svært alvorlig:

  • Låst journal ved samtidig bruk

  • Manglende kontroll på ventelister, henvisninger og meldinger til eksterne

  • Legemiddeladministrasjon

Aasved etterlyser status på arbeidet rundt den interne systemrevisjonen hos Helseplattformen.

Hun skriver at St. Olavs ikke har informasjon om hvor langt man er kommet, eller om det er satt av tilstrekkelig med ressurser til revisjon og feilretting av eventuelle avvik.

– Til tross for gjentatte anmodninger om å få kontroll på meldingsflyten i form av systemrevisjon med ende-til-ende-testing har vi ikke fått noe svar på hvor man er i denne prosessen og når man forventer å ha full kontroll, skriver Aasved i brevet.

Konstituert administrerende direktør i Helseplattformen, Siri Beate Berg, sier de har kartlagt risikoer ved meldingsflyten knyttet til radiologi, henvisning og epikrise. De har også startet en kartlegging av legemidler i journalsystemet.

– Disse kartleggingene har avdekket behov for tiltak som er iverksatt eller som er under planlegging. Vi vil utarbeide en foreløpig rapport for dette arbeidet og oversende til St Olav. Vi vil i tillegg ta initiativ til et kundemøte med St. Olavs hospital for å formidle status på dette, sier hun.

Les også – Helse Møre og Romsdal må utsetje Helseplattforma

Maud-Kristine Aga Ljoså står og pratar saman med nokon. Ho har eit alvorleg uttrykk i andletet.