Flere sykehusansatte tar vaksine – det er godt nytt for pasientene ved norske sykehus

For første gang har flere av de største sykehusene i Norge nådd målet om å vaksinere 75 prosent av de ansatte mot influensa.

Sykepleier Simon Stenkløv Kystad får influensavaksine.

ØKNING: Sykepleier Simon Stenkløv Kystad får influensavaksine. I år har 77 prosent av de ansatte ved St. Olavs hospital tatt vaksinen, en stor økning fra to år siden.

Foto: Jøte Toftaker / NRK

På avdelinga akutt intensiv ved St. Olavs hospital i Trondheim havner de sykeste av de syke.

Hvis noen av pasientene på avdelinga skulle bli smitta av influensa, kan resultatet bli dødelig.

– Det kan være en potensiell alvorlig infeksjon som i verste fall gjør at man kan dø av det. I Norge dør hvert år cirka 900 pasienter av influensa, sier Lars Erik Laugsand.

Han er assisterende klinikksjef på akuttmottaket ved St. Olavs hospital.

Historiske vaksinetall

Myndighetene ønsker at 75 prosent av de helseansatte skal vaksinere seg. I år blir dette målet for første gang nådd ved flere av de største sykehusene. For bare noen få år siden var de langt unna.

I St. Olavs hospital-systemet jobber det over 10.000 ansatte. I 2017 ble bare 25 prosent vaksinert mot influensa. I år har 77 prosent latt seg vaksinere.

Ansatte ved St.Olavs hospital klargjør influensavaksiner.

SETTER PÅ HVERANDRE: Ansatte ved St. Olavs hospital klargjør influensavaksiner. I Trondheim har de gjort det lettere for travle ansatte å ta vaksinen ute i avdelingene, samtidig som personalt kan sette den på hverandre.

Foto: Jøte Toftaker / NRK

Slik har økningen vært i vaksinasjon mot influensa ved fire andre store norske sykehus:

  • Oslo universitetssykehus: Fra 54 prosent i 2017) til 80 prosent 2019.
  • Universitetssykehuset i Nord-Norge i Tromsø: Fra 26 prosent i 2017 til 65 prosent i 2019.
  • Stavanger Universitetssjukehus: Fra 33 prosent til 65 prosent i 2017.
  • Haukeland universitetssykehus i Bergen: Fra 46 prosent til 76 prosent i 2019.

Vaksinetallene vil ennå stige. For eksempel holder sykehuset i Stavanger fremdeles på med å vaksinere og har sendt ut nok til 74 prosent av de ansatte.

– Vi er strålende fornøyd, det er bare to år siden vi lå på 25 prosent i fjor startet vi på tiltakene vi har videreført i år og da var vi på 56 prosent. Nå er vi over myndighetens mål, og vi er kjempefornøyd, sier Grethe Aasved som er administrerende direktør ved sykehuset i Trondheim.

Gjør vaksinen enkelt tilgjengelig

I Trondheim har de gjort det lettere for travle ansatte å ta vaksinen ute i avdelingene, samtidig som personalet kan sette den på hverandre. Sykehusdirektøren sier hun er overbevist om at færre kommer til å bli smitta nå.

Dere er et sykehus, bør ikke 100 prosent av personalet vaksinere seg?

– Det kan aldri bli 100 prosent. Det er faktisk noen som ikke skal vaksinere seg, men vi skal ha stadig høyere mål, sier Aasved.

Sykepleier Simon Stenkløv Kystad skal straks få influensavaksine av kollega og sykepleier Erika Malin Hjort. Begge jobber ved akuttmottaket på St. Olavs Hospital i Trondheim

KOLLEGER: Sykepleierne Simon Stenkløv Kystad og Erika Malin Hjort jobber begge ved akuttmottaket på St. Olavs Hospital i Trondheim

Foto: Jøte Toftaker / NRK

Dobling i resten av Helse-Norge

Totalt i Norge har 34 prosent av helsepersonellet vaksinert seg i 2019. Selv om det er langt bak sykehusene så er det likevel en dobling i løpet av de siste årene.

– I det siste har vi fått signaler om at det mobiliseres i kommunehelsetjenesten for å øke dekningsgraden også der, og vi gleder oss til å følge denne utviklingen, sier Karoline Bragstad, fungerende leder i influensaavdelingen i Folkehelseinstituttet til egne nettsider.