Stort oppmøte på folkemøtet om helsehus i Verdal

Minst 170 personer møtte opp på folkemøtet på Arken i Verdal onsdag formiddag. Kommuneledelsen var også til stede under møtet.

Folkemøte Verdal

Folkemøtet ble arrangert av forskjellige pensjonistforeninger i Verdal.

Foto: Eivind Aabakken / NRK

Kommunestyret i Verdal vedtok i desember 2015 å legge ned 24 sykehjemsplasser ved Ørmelen bo- og helsetun. Etter planen skulle det egentlig bygges heldøgns omsorgsboliger på Ørmelen, men disse planene ble senere lagt på is, skriver Trønder-Avisa. Administrasjonen har i stede begynt å planlegge bygginger av et stort helsehus.

Trine Reitan, leder av komiteen for mennesker og livskvalitet, informerte om planene om et nytt helsehus. Huset er under planlegging, men det er ikke klart når huset skal stå ferdig.

– Det er ingen i Verdal som står i kø for å få sykehjemsplass nå, og alle som har rett til helsetjenester blir ivaretatt, sa Reitan.

Fra talerstolen ble det stilt en rekke spørsmål fra folk i saken om eldreomsorgen i kommunen.

«Hvorfor er helsehuset godt svar på Verdals framtidige utfordringer innen helse og omsorgssektoren?» var et av spørsmålene som sto på programmet for folkemøtet.

Folkemøtet ble arrangert av forskjellige pensjonistforeninger i Verdal.

Folkemøtet Verdal

Varaordfører Silje Sjøvold, ordfører Bjørn Iversen og kommunalsjef for velferd, Anne Kari Haugdal.

Foto: Eivind Aabakken / NRK