Hopp til innhold

Trondheim stenger ned store deler av byen

For å få kontroll på smitten i byen, innfører trønderhovedstaden full skjenkestopp, og stenging av treningssentre og svømmehaller.

Pressekonferanse

Rita Ottervik og resten av Trondheim kommune innfører strenge smitteverntiltak for å få kontroll på smitteutbruddet i byen.

Foto: Per Olav Alvestad / NRK

Smitteutbruddet i byen fortsetter å vokse i omfang.

I løpet av helga er det registrert 89 nye smittetilfeller i byen. Det var over 200 i løpet av forrige uke.

Mesteparten av smitten er som følge av festing og sosial kontakt. Blant annet har smitten spredt seg på hagefester.

Kapasiteten på testing og sporing er som følge av smittesituasjonen i ferd med å sprenges. Allerede før helgen varslet smittesporingsteamet om kaotiske tilstander, fordi de smittede har svært mange nærkontakter.

Ifølge smittevernoverlegen i Trondheim, Eli Anne Skaug, er det totalt snakk om mellom 5000 og 7000 nærkontakter, og i tillegg kommer folk i ventekarantene.

– Folk er veldig aktive, sier hun.

– Selv om det bare var 22 smittede på lørdag, var det så kaotisk at det ble uhåndterbart. Det har noe med hvordan virusspredningen har skjedd, og hvordan folk har oppført seg ute.

Eli-Anne Skaug

Smittevernoverlege i Trondheim, Eli Anne Skaug, er svært bekymret for smittesporingskapasiteten i kommunen.

Foto: Kjersti Havdal / NRK

Skjenkestopp og stenger bedrifter

Det skaper også bekymring på at antallet innlagte på St. Olavs hospital er høyere enn på lenge, med ni pasienter.

Bare en snau uke etter at kommunen stramma inn med strenge lokale tiltak, ser de seg derfor nødt til å stramme ytterligere inn.

– Dersom dette går videre er det en risiko for at viktige samfunnsfunksjoner bryter sammen, sier kommunedirektør Morten Wolden.

– Vi må stenge ned det meste av Trondheim for å få kontroll. Det er kun dager siden vi stramma inn tiltakene sist, men vi er i en situasjon der vi må gjøre enda tydeligere grep.

Formannskapet har dermed mandag kveld vedtatt en ny smittevernforskrift, som blant annet innebærer total skjenkestopp, og stenging av byens treningssentre, svømmehaller, museer og kulturarenaer.

Kommunedirektør i Trondheim, Morten Wolden.

Kommunedirektør Morten Wolden har forståelse for at det er fortvilende for både bedrifter og befolkning med en innstramming av reglene, men påpeker at dette er noe man er nødt til å gjøre for å få kontroll.

Foto: Ingrid Lindgaard Stranden / NRK

Kun to gjester innendørs

I tillegg er det nå forbud mot flere enn to gjester i eget hjem.

I det opprinnelige forslaget gjaldt denne antallsbegrensningen både utendørs og innendørs, men etter motforslag fra SV har formannskapsmøtet vedtatt at det skal være lov med fem gjester utendørs.

Det vil heller ikke være lov å ha flere enn fem sosiale kontakter ut over egen husstand, arbeid og skole.

Med forskriften er det også forbud mot arrangementer, påbud om hjemmekontor, stans i idretts- og fritidsaktiviteter for voksne, begrensning av aktivitet i høyere utdanning, og plikt om munnbind.

Forskriften vil tre i kraft straks etter kunngjøring, og vare til og med 8. juni. Kommunen kan imidlertid både forlenge, oppheve og endre forskriften etter behov.

– Nå er det alvor

Ordfører Rita Ottervik sier de skjermer barn og unge fra de fleste tiltakene. De skal fortsatt kunne drive med sine fritidsaktiviteter som før.

Men alle over 20 år bes nå om å ta ansvar.

– Kjære trondhjemmere. Det er alvor nå. Vi kan slå dette ned, men da må vi gjøre det sammen, sier Ottervik.

Hotell stenger dørene

Med de nye reglene varsler Britannia hotell at de vil være nødt til å stenge dørene for fjerde gang.

– Vi har ikke grunnlag for å drive med skjenke- og arrangementsstopp, sier hotelldirektør Mikael Forselius i en debatt hos NHO mandag ettermiddag.

Hotellet har for øyeblikket 370 ansatte på jobb og har, tross pandemien, greid å ha en normal omsetning den siste tida. Forselius er kritisk til at hotellet rammes av smitteverntiltak, når de ikke har hatt et eneste smitteutbrudd på hotellet.

– Det er en ekstrem påkjenning for de ansatte. Det må også vektlegges. Ikke bare hvor mange som er smitta, sier han.

Indisk mutant

Det er den britiske varianten av viruset som har dominert smitten i byen så langt. Nå frykter man at den indiske mutanten også er kommer til Trondheim.

– Vi har grunn til å tro at det er indisk mutant av viruset i Trondheim. Det er ikke nødvendigvis farligere, men smitter veldig, veldig lett. I tillegg har vaksinen litt mindre virkning på den indiske varianten.

Den indiske varianten er tidligere oppdaga i nabokommunen Orkland.

– Smittesporinga gir grunn til å tro at den også befinner seg i Trondheim. Men prøvene er ikke sekvensert ennå. Men vi forholder oss til at det er en indisk mutant i Trondheim, sier Tiller.

Bryter karantenen

De som driver smittesporing i Trondheim har vært svært bekymra den siste uka. De opplever blant annet en økende likegyldighet til å overholde karantenen.

– Vi har observert og snakka med flere som har brutt karanteneplikten. Vi har også opplevd at flere smitta har brutt karantenen og vært sosialt aktive og spredt smitten, sier Eli Anne Skaug, smittevernoverlege i Trondheim.

Hun understreker at når folk med smitte ikke overholder karanteneplikten og er sosialt aktive – da tar smitten av.

Ifølge Skaug kjenner de heller ikke til smittekilden til personen som først fikk det de tror er den indiske mutanten.

Denne varianten tror de nå har spredt seg i studentmiljøet i byen.

NTNU begrenser aktiviteten

Ett av tiltakene er å stenge for undervisning på studiestedene. Det betyr at også NTNU i Trondheim rammes.

– Vi har stor forståelse for at Trondheim kommune velger å stramme inn tiltakene, slik situasjonen har utvikla seg. Vi har sett økt smitte også hos våre studenter den siste uka, sier NTNU-rektor Anne Borg.

– Fra NTNUs ståsted er det svært viktig at biblioteker og lesesaler kan holdes åpne. Studentene er fullt opptatt med eksamensforberedelser fram til 11. juni, og for mange av dem vil det være kritisk å bli utestengt fra lesesaler og biblioteker.

Fasaden til NTNU Gløshaugen i Trondheim

Det vil fortsatt bli tillatt å besøke biblioteker og laber ved NTNU, men øvrig aktivitet vil stenges.

Foto: Morten Andersen

Marte Løvik i Senterpartiet er bekymra for at studenter skal ta med seg smitte ut av byen, når de snart skal dra til sine hjemsteder.

– Vi må kommunisere til studentene, slik at vi ikke blir en distribusjonskanal for smitte, sa hun i formannskapsmøtet mandag ettermiddag.

– Det er svært alvorlig hvis våre studenter tar med seg smitte til resten av landet, uten å vite det.

Ifølge kommunedirektør Morten Wolden skal kommunen ha et møte med NTNU og studentorganisasjonene onsdag for å ta opp nettopp dette problemet.

Idrettskonkurranser avlyses

Også idretten i Trondheim rammes. Alle idrettskonkurranser for barn og ungdom avlyses.

– De yngste får fortsatt trene utendørs, men innetreninger for voksne over 20 år blir avlyst, sier organisasjonssekretær Kjell Bjarne Helland i Trøndelag idrettskrets.

– Vi tror også andre kommuner i Trøndelag rammes av dette. I alle fall kommunene rundt Trondheim. I morgen tidlig skal vi ha et møte med særkretsene i trøndersk idrett om dette.

Seint mandag kveld oppplyste Trøndelag Fotballkrets at det fortsatt blir mulig å spille fotballkamper for barn og unge internt i Trondheim kommune.