Stenger Gamle bybro permanent

Formannskapet i Trondheim vedtok tirsdag å stenge Gamle bybro for trafikk permanent. Bare Fremskrittspartiet stemte for å åpne brua.

Gamle Bybro

Gamle bybro har vært stengt siden 2013 på grunn av skader. Nå blir den stengt for biltrafikk for godt.

Foto: Morten Andersen / NRK

– Bybrua stenges permanent for biltrafikk. Etter hvert vil det bli tatt en vurdering om det i framtiden vil bli tillatt for ferdsel med moped, forteller varaordfører Hilde Opoku.

Gamle bybro i Trondheim ble stengt for trafikk 20. desember 2013 på grunn av råteskader. En av de fire bærebjelkene som holdt brua oppe sviktet på grunn av råte. I tillegg var det oppdaget råte i elementer på bruas endestøtte. I desember 2015 foreslo Rådmannen å stenge brua for biltrafikk for alltid, selv om brua da var reparert. Politikerne var den gang delte i synet om brua skulle stenges.

Bre enighet om stenging

– Permanent stenging er synd for tilgjengeligheten til midtbyen. Vi vil ikke være med på å gjøre midtbyen mindre attraktiv for folk som bruker bil, skriver representant for FRP, Elin Marie Andreassen til NRK.

FRP var de eneste som stemte mot en stenging.

Hilde Opoku

Hilde Opoku i Miljøpartiet De Grønne er glad for at så mange politikere var enige i at Gamle bybro må stenges.

Foto: Stein Lorentzen / NRK

– Det var veldig gledelig over hvor bre enighet om at dette var riktig å gjøre. Det er ikke mange år siden politikerne ville bygge motorvei over Bakklandet, sier Opoku.

– En stor dag

Medlemmene av Bakklandet og Lillegårdsbakken velforening er veldig fornøyde med resultatet av dagens formannskapsmøte.

– Dette er virkelig en stor dag for velforeningen. Vi har jobbet i lang tid for å få et vedtak for permanent stengning for motorisert ferdsel, sier Jenny Persson som er leder for velforeningen.

Jenny Persson og Bjarte Aksnes

– Dette har vi kjempet lenge for, sier leder for velforeningen Jenny Persson.

Foto: Lars Erik Skjørseth / NRK

Velforeningen på Bakklandet har lenge ønsket en stenging av brua og samlet inn 750 underskrifter for fortsatt stenging.

– Det er en stor dag, både for Bakklandet, byen og alle besøkende. Dette er noe vi har jobbet for lenge, forteller Bjarte Aksnes i velforeningen.

Håper på smitteeffekt

Opoku tror de som til daglig bruker brua har blitt vant til at brua er stengt.

– Når en gjør slike tiltak så er det ikke slik at trafikken nødvendigvis forflytter seg, men får en endring i adferd. Her har det ført til at flere går og sykler, sier Opoku.

Hun håper stengingen av brua vil føre til en smitteeffekt og at fler byrom kan stenges.

Arbeiderpartiet var tidligere for å åpne opp brua igjen for vanlig trafikk når reparasjonsarbeidet var ferdig. Men etter å ha sett at forholdene ved Singsaker skole har blitt bedre med tanke på støy fra trafikken, så gikk de i fjor inn for å forlenge stengeperioden for å se hvordan ting utvikler seg.

Høyre og Fremskrittspartiet mente tidligere at en stenging av brua vil ramme handelen i Midtbyen.

Råte bybro

En av de fire bærebjelkene under Gamle bybro sviktet og ble stengt i desember 2013.

Foto: Trondheim bydrift