Stavsjøfjelltunnelen åpnet

E6 Stavsjøfjelltunnelen er åpnet for trafikk.