Statens vegvesen får kritikk etter stridsvognulykken i Snåsa

I en ny rapport kommer det frem at Statens vegvesen hadde gitt Forsvaret fritak fra krav til ledsagerbil da en stridsvogn kolliderte med en personbil i Nord-Trøndelag i mars i fjor. En person omkom i ulykken under øvelsen Cold Response.

Ulykke Snåsa

Personen som satt i bilen som ble påkjørt av stridsvogna døde momentant i ulykka.

Foto: Espen Holtan / NRK

Det var 7. mars 2016 at en panservogn kolliderte med en møtende personbil på fylkesveg 763 i Snåsa. Føreren mista kontrollen over det 45 tonn tunge kjøretøyet og krasja med en bil som kom kjørende imot. Personen som satt i bilen som ble påkjørt av stridsvogna omkom i ulykken.

Ikke tilstrekkelig

I en ny rapport fra Statens havarikommisjon for trafikk kommer det frem at Statens vegvesen ga Forsvaret fritak fra å kjøre med ledsagerbil som varsler om bred last. Selv om deler av vegen var innenfor Forsvarets kampsone, mener de også at dette ikke var godt nok merket.

«Vilkårene for fritaket var at det skulle gjennomføres kompenserende tiltak for å ivareta trafikksikkerheten for ordinær trafikk», heter det i rapporten.

«SHT vurderer at dette ikke ble tilstrekkelig ivaretatt da kampsonens utstrekning var svakt definert, de kompenserende tiltak var mangelfulle, og ordinære trafikanter fikk utilstrekkelig varsling om den varierende aktiviteten på veien».

– Dypt alvorlig

Statens vegvesen er informert om rapporten og er kjent med konklusjonen. Fagdirektør for samfunnssikkerhet i Statens vegvesen, Anders Hovdum, forteller til NRK at de tar rapporten på dypeste alvor.

– Vi har allerede gjennomført tiltak for å forhindre lignende ulykker som den vi dessverre opplevde på Snåsa. Vi har etablert både et tettere samarbeid med Forsvaret og strengere regler for oppretting av kampsoner hvor trafikksikkerhet og risikovurderinger står høyt på agendaen, sier han.

I slutten av april skal det inngås en overordnet øvelsesavtale melliom Forsvarets operative hovedkvarter og vegdirektøren slik at et tettere samarbeid blir bedre regulert i fremtiden, ifølge Hovdum.

– Det er viktig at Forsvaret kan gjennomføre gode øvelser med sitt materiell samtidig som vi klarer å opprettholde bilistenes sikkerhet. Det siste kan vi aldri gå på akkord med, understreker han.

Manglende opplæring

I rapporten kommer det også fram at stridsvognen, som er en bergepanser, har lite egnede kjøreegenskaper på vei med varierende friksjonsforhold og møtende trafikk, og det tilbys ikke opplæring i spesifikt utfordringer med splitfriksjon ved kjøring på vei.

I rapporten tilrår Statens havarikommisjon at «Forsvaret inkluderer splitfriksjon ved kjøring på offentlig vei som en del av kjøreopplæringen av beltekjøretøy for å forsterke bevisstheten rundt dette.»

Ønsker mer etterforskning

Føreren, som er sikta for uaktsom kjøring, var på vei hjem fra øvelsen Cold Response da ulykken skjedde. I avhør forklarte sjåføren i 20-årene at han mistet kontrollen var det tunge kjøretøyet på føret.

Ulykken var ferdig etterforsket fra politiets side like etter nyttår, og sendt til statsadvokaten for påtaleavgjørelse.

Statsadvokat, Unni Sandøy, har vurdert politiets etterforskning og bedt om at det gjøres flere undersøkelser.

– Det er flere forhold jeg ønsker å få utdypet nærmere. Jeg har derfor sendt saken tilbake til politiet for ytterligere etterforskning, sa Sandøy til NRK i forrige uke.