Hopp til innhold

Feltvogn havnet i grøften: Havarikommisjonen gir Forsvaret kritikk på flere punkter

Statens havarikommisjon konkluderer med at dårlig planlegging, mangelfull erfaring og uavklart ansvarsforhold gjorde sitt til at kjøreturen endte i grøften.

Beltevogn. CR22.

Fører og passasjer ble lettere skadd i ulykken under Cold Response 2022.

Foto: Skjermdump fra rapporten / Forsvaret

Under militærøvelsen Cold Response 2022 endte en MB 290 feltvogn med aggregattilhenger i grøfta på E10 ved Taraldsvika i Tjeldsund kommune.

Nå er rapporten fra Statens havarikommisjon klar.

Der kommer det frem at føreren mistet kontroll over feltvognen under nedbremsing. Glatt veibane og mangelfull erfaring gjorde sitt til at ulykken skjedde.

Føreren og passasjeren av feltvognen ble lettere skadd.

Statens havarikommisjon peker på flere ting som kunne vært gjort i forkant, for å unngå at ulykken inntraff.

De trekker frem at planleggingen og risikohåndteringen av oppdraget var mangelfull.

Ansvarsforhold, ledelse og rutiner var også uklare for de som gjennomførte oppdraget. Luftforsvaret hadde heller ikke fulgt opp den aktuelle avdelingen godt nok.

Reiserute. Cr22.

Feltvognen skulle kjøre fra Andenes i Andøy kommune til Bogen i Evenes kommune.

Illustrasjon: SHK

Forsvaret tar rapporten på alvor

– Først og fremst er vi er veldig glad for at det gikk bra med alle som var involvert i ulykken, sier kommunikasjonssjef i Luftforsvaret, oberstløytnant Eivind Byre.

Vi tar sikkerheten på alvor, og vil bruke rapporten for å lære og minimere sjansen for at ulykker skjer igjen.

Byre sier de er enig i rapportens konklusjon. De er også kjent med utfordringene som er knyttet deres kjøretøy.

– Vi har gamle feltkjøretøy i Forsvaret, ofte er de rundt 40-år gamle, sier han.

– Da må vi gjøre det vi kan for å forebygge mot både uhell og ulykker gjennom økt opplæring og økt bevissthet hos førerne.

Eivind Byre. Oberstløytnant.
Kommunikasjonssjef i Luftforsvaret.

Kommunikasjonssjef i Luftforsvaret, oberstløytnant Eivind Byre, sier at Forsvaret allerede er i gang med tiltak for å bedre trafikksikkerheten.

Foto: Forsvaret

I rapporten kommer Statens havarikommisjon med tre tilrådninger til Forsvaret:

  • Påse at førere har oppdatert kompetanse og kontinuitet for å ivareta sikkerheten, spesielt når særregelen i førerkortforskriften benyttes.
  • Følg opp at trafikksikkerheten ivaretas under utvikling av oppdrag og øvelser i Luftforsvaret som innebærer veitransport.
  • Systematisk følg opp og evaluerer avdelinger som trener innenfor nye rammer, spesielt når vernepliktig personell deltar.

Les også Flere militære trafikkulykker: – Kan ikke redusere risikoen til null

Et av Forsvarets kjøretøy frakter en stridsvogn på henger under militærøvelse i Målselv.

Svært begrenset erfaring med feltvogn

Statens havarikommisjonen er klar på at det ikke var lagt nok vekt på om førerne var kvalifiserte for transporten de skulle gjennomføre.

I rapporten kommer det frem at sjåføren kun hadde førerkort klasse B.

Totalvekten på feltkjøretøyet med tilhenger tilsier BE.

En særregel tillater at militært personell med førerkort klasse B og Forsvarets førerbevis likevel kan kjøre større kjøretøy.

Men i dette tilfellet, hadde sjåføren svært begrenset erfaring med både feltvogn og tilhenger.

Cold Response 2022. Forsvaret.

Glatt veibane og mangelfull erfaring var noen av årsakene til at feltvognen havnet i grøften.

Foto: Skjermdump fra rapporten / Forsvaret

Ny utfordring for Forsvaret

Oberstløytnanten er klar på at det alltid finnes rom for forbedringer, men at de nå har fått en utfordring de ikke har hatt tidligere.

– Feltkjøretøyene er veldig manuell, og nå er det flere yngre mennesker som tar førerkort for kun automatgir, sier Byre.

– Det gir en utfordring i opplæringen av disse kjøretøyene som vi kanskje ikke hadde før i tiden.

Flere av dagens moderne biler er også proppfulle av sensoren og forskjellige sikkerhetstiltak.

Ifølge Byre er det ingen umiddelbare planer om å bytte ut de gamle kjøretøyene.

– På sikt vil Forsvaret også måtte bytte ut feltkjøretøyene, men slik det er nå så har vi de bilene vi har. Da må vi gjøre det vi kan for minimere risikoen på bruken av disse, sier han.

Les også To militære kjøretøy er involvert i alvorlig trafikkulykke

Ulykke Bardu 7. mars