Hopp til innhold

Situasjonen ved St. Olavs bekymrer Fylkeslegen, kommer ikke i normal drift som planlagt

Ansatte og ledelse ved St. Olavs hospital fortviler. Sykehuset klarer ikke komme i normal drift etter fire uker med nytt journalsystem.

Sykepleier Anne Cath. Meese, sykehusdirektør Grethe Aasved, sykepleier Ida Grimstad og lege Magnus Amdam ser på en dataskjerm på akuttmottaket ved St. Olavs hospital.

Sykepleier Anne Cath. Meese, sykehusdirektør Grethe Aasved, sykepleier Ida Grimstad og lege Magnus Amdam ser på en dataskjerm på akuttmottaket ved St. Olavs hospital.

Foto: Jøte Toftaker / NRK

Dette er svært alvorlig, og kan true forsvarligheten i sykehusdriften. Derfor har vi også varslet statsforvalteren om forholdene.

Det sier Grethe Aasved, direktør ved St. Olav.

Hun orienterte fylkeslegen om situasjonen i dag.

Målet var å ha normal aktivitet med normal bemanning fire uker etter innføringen av Helseplattformen.

Journalsystemet ble tatt i bruk 12. november, og har fortsatt feil og mangler.

Les også To uker etter innføring på St. Olav: – Kommer til å ta knekken på oss

Susan Deane

Jan Vaage

Fylkeslege Jan Vaage hos Statsforvalteren i Trøndelag er bekymra for drifta ved St. Olav etter problemene med Helseplattformen.

Foto: Stein Roar Leite / NRK

Rammer hele regionen

– St. Olav har en avgjørende rolle i helsetjenesten i hele Trøndelag. Når de strever med å ha normal drift, får det fort konsekvenser for pasienter og andre deler av helsetjenesten.

Det sier fylkeslege Jan Vaage, som deler sykehusdirektørens bekymring.

Fylkeslegen er tilsynsmyndighet, og følger prosessen tett.

– At ingen ennå kan si når sykehuset vil være i full drift, er det som bekymrer oss mest for øyeblikket.

Statsforvalteren mottar fortsatt daglig bekymringsmeldinger fra fastleger. Noen har problemer med å tyde epikriser de får fra sykehuset, andre får ikke epikriser i det hele tatt.

Det er også store mangler i systemet for kommunikasjon til og fra røntgenavdelingen.

– Dette gjelder ikke bare i dialogen med fastlegene. Også innad i sykehuset er de avhengig av billeddiagnostikk. Tungvinte arbeidsprosesser gjør at de ikke klarer å levere tjenester på det nivået som sykehuset har behov for, sier Vaage.

Les også Nærmer seg avgjørende frist på St. Olav: – Sjanseløst

Monica Engstrøm Mie Cappelen Skovholt

Må forbedre løsningen

Fylkeslegen forventer at Helseplattformen setter av tilstrekkelig ressurser til feilretting og forbedring av løsningen.

Systemet må fungere ved St. Olav før det innføres ved sykehusene i Namsos og Levanger. Vi kan ikke akseptere at flere sykehus kommer i samme situasjon som St. Olav. Da vil det få alvorlige konsekvenser, sier Vaage.

Det er planlagt at status for innføringen av Helseplattformen skal evalueres tidlig i januar. Også Helse Midt-Norge er bekymret for situasjonen.

Akkurat nå handler det om å sikre at feil blir rettet ved innføring av ny pasientjournal på St. Olav. En endring av planene, for innføring av Helseplattformen i resten av regionen, krever at det foreligger et solid beslutningsgrunnlag. Det har vi ikke ennå.

Det sier Tor Harald Haukås, kommunikasjonsdirektør i Helse Midt-Norge RHF.

Tunge bører på de ansatte

Det er ikke meldt om noen pasientskader som følge av innføringen av Helseplattformen ved St. Olav.

Men jo lengre dette pågår, jo mer bekymringsfull er situasjonen. Vi ser allerede at det er lengre ventetid for noen pasienter, og det er sterkt beklagelig.

Det sier sykehusdirektør Grethe Aasved, som presiserer at det er trygt å komme til sykehuset for behandling.

Men de er fortsatt avhengig av å ha ekstra bemanning.

Det er en av mine største bekymringer, hvordan dette tærer på de ansatte. De har stått i dette dag ut og dag inn. Nå må de fortsette å jobbe ekstra, også etter de fire ukene. Jeg har stor ydmykhet og respekt for jobben de gjør, og jeg deler deres frustrasjon.