Søppelsekker i veibanen

  • Søppelsekker langs E6

    På E6 sørover ut fra Trondheim ligger det flere søppelsekker i venstre felt midt i Okstadbakken. Det ligger også lsekker lenger sør ved avkjøringen til Tonstad. Statens vegvesen er på vei for å fjerne sekkene, men vær oppmerksom.