NRK Meny

Slutt på omstridt laksemerking

Til sommeren slipper fiskerne i Verdalselva å merke fangsten.

Laksemerker
Foto: NRK

Artikkelen er flere år gammel.

Laksefiskerne i Verdalselva fikk utdelt plastmerker i ulike farger før fiskesesongen 2008. Merkene skulle festes til fangsten som et ledd i kontrollen med antall fisk som ble tatt på land.

Men nå blir det slutt på ordninga, opplyser John Olav Olderen i Verdal elveeierlag til Verdal jeger- og fiskerforenings nettsider.

Merkeordninga var omstridt, mange mente at fiskereglene i elva ble både vanskelige og forvirrende.

Verdalselva var en av de første elvene i Norge hvor merkeordninga ble utprøvd. Nå blir den altså borte, men fortsatt blir det begrensninger i hvor mange laks hver fisker ta.

Video fra Trøndelag

De siste årene har det blitt færre sjøfugler langs kysten. 
På Sklinna nord i Trøndelag leser forskerne økosystemet i skarvespy. Og kan makrellen kan være en nøkkel til å forstå det som skjer?
Kronprinsen meldte seg som frivillig i Starmus-show på Torvet i Trondheim.
Interessen for å være med på dugnad i fjellet har eksplodert. Turistforeningen har venteliste på nesten alle dugnader.