Slutt på omstridt laksemerking

Til sommeren slipper fiskerne i Verdalselva å merke fangsten.

Laksemerker
Foto: NRK

Laksefiskerne i Verdalselva fikk utdelt plastmerker i ulike farger før fiskesesongen 2008. Merkene skulle festes til fangsten som et ledd i kontrollen med antall fisk som ble tatt på land.

Men nå blir det slutt på ordninga, opplyser John Olav Olderen i Verdal elveeierlag til Verdal jeger- og fiskerforenings nettsider.

Merkeordninga var omstridt, mange mente at fiskereglene i elva ble både vanskelige og forvirrende.

Verdalselva var en av de første elvene i Norge hvor merkeordninga ble utprøvd. Nå blir den altså borte, men fortsatt blir det begrensninger i hvor mange laks hver fisker ta.