Sluppen bru

Da tyskerne kom i 1940, ble det bygget ei provisorisk bru av tre på det som en gang var Sluppen viadukt. Som så mange andre provisoriske innretninger i Trondheim ble den stående en stund. Til slutt var brua i så elendig stand at den måtte skiftes ut. I 1954 ble den erstattet med enda ei provisorisk bru. Denne provisoriske brua står fortsatt der i 2017.

Hør historien om Sluppen bru: