Sliter med ensomhet og depresjoner

Ungdom i Ørland er blant dem som sliter mest med ensomhet og depresjoner. Det kommer fram i en landsdekkende undersøkelse som ble foretatt blant elever i ungdomsskolen og videregående skole før sommeren.

Depresjon (illustrasjonsfoto)

Mange ungdommer føler seg ensomme og depressive. Det kommer fram i en stor landsdekkende undersøkelse.

Foto: Frank May / NTB scanpix

Anders Bakken

Anders Bakken er forsker ved Høgskolen i Oslo og Akershus.

Foto: Studio Vest

Undersøkelsen slår fast at et stort antall norske ungdommer føler seg ensomme, eller har et depressivt stemningsleie.

– Nedslående

Det er Høgskolen i Oslo og Akershus som har gjennomført undersøkelsen blant ungdom over hele landet. Resultatet er nedslående, mener forskerne.

– Vi er bekymret over at så mang ungdommer sliter med depresjon. Og det er særlig jentene som sliter. Det er nesten to-tre ganger så mange jenter som rapporterer om disse symptomene, enn gutter. Det skyldes nok blant annet problemer på skolen. Kanskje stiller skolen strengere krav til ungdommene enn før? Det fører til mye stress, sier forsker Anders Bakken.

Men også bruken av sosiale medier er en viktig grunn til de unges problemer.

– Særlig jentene bruker sosiale medier mye. Mange sliter med kroppsbilder og all den påvirkningen de får gjennom sosiale medier, og dette rammer særlig jentene, mener Bakken.

Ensomme

Og ungdom i Ørland kommune kommer spesielt dårlig ut i undersøkelsen. Hele 27 prosent av ungdommene i kommunene sier de ofte føler seg ensomme, 18 prosent sier de ofte har et depressivt stemningsleie, like mange sier de har daglige helseplager, og 12 prosent opplever at de blir mobbet.

– Det er sjokkerende høye tall. Mange av dem som sliter kan vi se i hverdagen, men det er også de som havner i skyggen som vi ikke oppdager, sier Even Tobias Evensen, som er elev ved Fosen videregående skole, og leder ved Ørland ungdomsklubb.

Olea Norset er også elev ved den videregående skolen, og er ikke i tvil om hvem som har ansvaret for problemene blant ungdommene.

– Det er de voksne. Det er foreldre, lærere og politikere. Nå må de gjøre noe med problemene som mange unge sliter med, sier hun.