Hopp til innhold

Slik blir den nye «motorveien» i Midt-Norge

Den nye kraftlinja i Trøndelag får opptil 45 meter høye master og 40 meter brede kraftgater. – Ødelegger naturen i området totalt, sier Naturvernforbundet, som mener en kystnasjonalpark i regionen nå blir umulig.

Mastetabbe Kvam

Slike master skal settes opp helt fra Namsos-området og sørover på Fosen-halvøya, og deretter fra Agdenes til Snillfjord og mot Trollheimen. Bildet er fra ei tilsvarende kraftlinje i Kvam i Hardanger.

Foto: Eivind A. Pettersen / NRK

Den nye linjen skal bygges som følge av Europas største vindkraftutbygging på land, og binde sammen de seks vindparkene fra Roan i nord til Snillfjord i sør.

– Det kommer en ny sentralnettlinje, som blir bygget fra Namdalen og sørover Fosen-halvøya, sa Statkrafts konsernsjef Christian Rynning-Tønnesen til NRK tirsdag.

Christian Rynning-Tønnesen

Sentralnettlinja kommer mellom Namsos og Trollheimen, over Fosen-halvøya, forklarer Statkrafts konsernsjef Christian Rynning-Tønnesen.

Foto: Kjell Arvid Stølen / NRK

– Det kommer en tilsvarende i sør, som kobler på prosjektene der. I byggetrinn to blir dette koblet sammen til en sammenhengende forsyningslinje i ytre del av Trøndelag.

«Motorvei» for strøm

Sentralnettlinjer har blitt kalt «strømnettets motorveier», med en kapasitet er 420 kV.

Ved utbyggingen av samme type kraftlinje ved Hardangerfjorden kalte aksjonister de 25 til 45 meter høye mastene for «Monstermaster». I motsetning til i Hardanger, der linja ble lagt i luftspenn over fjorden, er linja planlagt i kabel på sjøbunnen ved kryssingen av Trondheimsfjorden mellom Agdenes og Rissa.

Hurtigruta passerer Agdenes

Mellom Agdenes og Rissa på Fosen-halvøya skal kraftlinja legges i kabel på sjøbunnen.

Foto: Roar Hansen

Rundt mastene er det en såkalt kraftgate på 40 meter.

– Ødelegges totalt

Steinar Nygaard

– En behøver ikke å være fanatisk naturverner for å forstå at dette kommer til å ødelegge naturen i områdene totalt, sier Steinar Nygaard i Naturvernforbundet i Sør-Trøndelag.

Foto: Vigdis Wågø-Wares / NRK

– En behøver ikke å være fanatisk naturverner for å forstå at dette kommer til å ødelegge naturen i områdene totalt, sier Steinar Nygaard i Naturvernforbundet i Sør-Trøndelag til NRK.

Han kaller hele området hvor kraftlinjen og vindparkene skal bygges for «et fantastisk kyst- og fjellområde».

Byggingen av linjen Namsos-Trollheim har fått konsesjon, og kan dermed bygges. Statnett, som bygger ut sentrallinjenettet, har ennå ikke tatt en endelig investeringsbeslutning for om linjen skal bygges. Men Nygaard har innfunnet seg med at den nå kommer.

– Uten vindpark, ingen linje. Men med vindpark blir det nok linje, sier han.

Ingen kystnasjonalpark

Naturvernforbundet har tidligere foreslått en kystnasjonalpark som strekker seg fra fjell til sjø i Storheia-området i Åfjord. Her kommer det i stedet nå en av de seks vindkraftparkene.

– Det går selvfølgelig ikke an å få til en slik park med denne vindkraftutbyggingen, fastslår Nygaard.

Også reineiere har reagert svært negativt på nyheten om vindkraftprosjektet. De har anslått at en tredjedel av reinbeitet vil forsvinne på Sør-Fosen når utbyggingen settes i gang.

Vindkraftutbygging

Skal skal vindparken i Storheia i Åfjord se ut fra Monstad.

Foto: Illustrasjon / Statkraft

Har ikke gitt opp

I fjor, da alt tydet på at vindkraftplanene ble skrinlagt, gikk flagget til topps hos Magnar Østerås som er leder i Fosen Naturvernforening.

Magne Østerås

Leder i Fosen naturvernforening, Magnar Østerås, har ikke gitt opp kampen mot vindkraftutbygginga.

Foto: Privat

Nå er han mindre glad, men tror ikke saken er endelig avgjort.

– Tida vil vise om vindparkene faktisk blir bygd. I foreninga er vi nemlig ikke overbevist om hvor god økonomien i prosjektet er. Vi tror blant annet at utgiftene til vei må bli mye høyere enn det som er beregnet.

Og Østerås har trua på at beslutninga kan bli omgjort.

– Detaljplanlegginga har ikke starta ennå. Når de kommer i gang med den, tror vi det vil måtte plusses på en del utgifter.