Setter liv og helse på spill – mener Vegvesenet har opptrådt grovt uaktsomt

Sjåfører og lastebileiere fortviler over forholdene på E6. Mener Statens vegvesen må stilles til ansvar.

Såpeglatte veier, lange omkjøringer, stengte bruer.

Lista fra vogntogsjåførene som daglig kjører på E6 i Trøndelag er lang.

De retter nå krass kritikk mot Vegvesenet, som de mener ikke gjør jobben sin på en forsvarlig måte.

– Statens vegvesen har opptrådt grovt uaktsomt ved flere hendelser i vår region.

Det sier Roar Melum, regionsjef i Norges Lastebileierforbund (NLF) i Trøndelag.

I et brev til Forbundsstyret, NLFs høyeste organ, skriver Melum blant annet at liv og helse er satt på spill som følge av at Vegvesenet ikke har gjort jobben sin.

Ble anbefalt omkjøring på 50 mil

En av hendelsene som trekkes fra i brevet var et planlagt vedlikehold i Soknedalstunnelen med påfølgende stenging av E6.

Her ble trafikken omdirigert til gamleveien uten at det var iverksatt tiltak.

Vegen var såpeglatt og flere vogntog havna i grøfta.

Trailere med problemer på glatta i Soknedal.

MANGLET TILTAK: Flere trailere fikk trøbbel da trafikken ble omdirigert til gamle E6 under arbeid i Soknedalstunnelen. Veien var ikke gjort klar for slik trafikk.

Foto: Morten Karlsen / NRK

Stavåbrua i Rennebu er også en kjent flaskehals.

Arbeidet med å få på plass en ny bru har gitt store utfordringer for langtransporten mellom sør- og nord i landet.

I slutten av november ble brua stengt og all trafikk omdirigert. Nødvendige tiltak ble ikke gjort på alternativ rute via Røros, og det ble fullt kaos i snøværet.

Vogntogene havnet i en kø på flere kilometer og ble svært forsinket.

Statens vegvesen anbefalte omkjøring via Molde – en omvei på 50 mil.

Taper store summer

«Nok en gang er vi vitne til at Statens vegvesen ikke er i stand til å lede det operative arbeidet for å sikre mobiliteten i samfunnet. Store kostnader, redusert beredskap og økt risiko for samfunnet.»

Dette skriver Melum blant annet i brevet til Forbundsstyret i NLF.

Han ber Forbundsstyret om en prinsipiell avklaring om hvorvidt Statens vegvesen kan holdes erstatningsansvarlig i saker der aktsomhetskravet ikke er overholdt.

– Bare de få døgnene det var stengt på Stavåbrua har våre transportbedrifter et tap på 30 millioner kroner, sier Melum.

Har anmeldt Statens vegvesen

Sjåfør Geir Ove Bakke i Slåttøy transport har også kjent på ubehaget.

Etter en hendelse hvor han endte på tvers av E6 nord i Trøndelag, anmeldte han Satens vegvesen.

Bakke mener vintervedlikeholdet mellom Grong og Nordlandsporten er elendig, og får støtte av flere yrkessjåfører NRK har vært i kontakt med.

– Vi kan ikke ha det sånn, og krever svar på hva som har skjedd. Her var det ikke noe som minnet om hverken sand eller salt. Det er forferdelig, for det er her folk ferdes.

Roar Melum, regionsjef i NLF

KRITISK: Roar Melum, regionsjef i NLF i Trøndelag, mener Statens vegvesen har opptrådt grovt uaktsomt i flere av hendelsene på E6 i Trøndelag så langt i vinter.

Foto: NLF

Forstår frustrasjonen

– Jeg ønsker ikke å føre en dialog med NLF gjennom media rundt dette. Våre entreprenører er også representert i NLF sin medlemsmasse. Vi må prøve å finne gode løsninger gjennom direkte dialog, noe vi har intensjon om å ha.

Det sier Ruth Helene Myklebust, avdelingsdirektør i Statens vegvesen.

Hun forstår godt frustrasjonen når det oppstår stengninger og omkjøringer på E6.

Ruth Myklebust i Statens Vegvesen

FORSTÅR UTFORDRINGENE: – Hovedmålet vårt er at trafikantene skal komme trygt frem, sier Ruth Helene Myklebust, avdelingsdirektør i Statens vegvesen. Hun forstår samtidig at veistengninger skaper frustrasjon.

Foto: Arne Kristian Gansmo / NRK

– Vi forstår det skaper utfordringer når vi skilter om, men det skjer jo ikke uten grunn. Hovedmålet vårt er at trafikantene skal komme trygt frem.

Hun innrømmer at enkelte omkjøringer denne vinteren har vært spesielt krevende.

– Sammenfall med dårlig vær gjør akutte stengninger krevende. Vi jobber også med å få opp flere informasjonstavler, men selv om vi varsler er det ikke alltid det blir fulgt, sier Myklebust.

Dårlig veistandard

Kritikken som er reist mot vintervedlikeholdet på E6 nord i Trøndelag er kjent for Statens vegvesen.

Hendelsen til Geir Ove Bakke blir nå grundig gjennomgått, og de har tatt saken opp med hovedentreprenør Veidekke.

Dette er en vei med relativt dårlig standard, og da er det en større utfordring å klare å holde tilfredsstillende driftsstandard, sier Myklebust.

– Vi får jevnlige rapporter og tar opp med entreprenøren når det oppstår avvik.

E6, rett sør for Nordlandsporten

MED HJERTET I HALSEN: Flere yrkessjåfører som ofte kjører E6 nord i Trøndelag sier til NRK at vintervedlikeholdet her er så dårlig at veien ofte er meget trafikkfarlig.

Foto: Privat

Nord for fylkesgrensa er standarden betydelig bedre.

Det er alltid lettere å drifte en nyere veg med bedre standard.

Nå er det planer om ny E6 også sør for Nordlandsporten, som trolig er klar i 2024.

For yrkessjåførene haster det. De krever at vintervedlikeholdet styrkes betydelig.

– Det er dårlig strødd, dårlig brøyta og veien er ofte svært glatt og full av issvuller.

Det sier Arild Brandsegg, sjåfør i Per Johansen Transport.

Han kjører strekningen to til fire ganger i uka.

– Vi sjåfører ringer jo 175, men vi føler at vi snakker til en stein. Alt mannskap er ute, sier de. Vi ser ingen.