Slapp tvangssammenslåing, nå kan kommunen bli splittet

Leka i Trøndelag ble benåda av KrF og fikk lov å fortsette som egen kommune. Nå ønsker deler av befolkninga å bryte ut og bli en del av nabokommunen.

Folk på Leka

Folk som bor på øya har vært tydelige på at de ikke ønsket en kommunesammenslåing. Det er de som bor på fastlandsdelen som ønsker et skifte.

Foto: Tariq Alisubh/NRK

Leka kommune i Trøndelag har vært mye omtalt under kommunesammenslåinga. Den lille kommunen nord i fylket kunne juble da det ble klart at de fikk beholde egen kommunestatus. Nå, kort tid etter seieren, ønsker befolkninga på fastlandssida å bli en del av nabokommunen.

Vi føler oss litt tilsidesatt og stemoderlig behandla. Når vi trenger noe her på fastlandssida så er det veldig vanskelig å få til. Det kan være snakk om nye veier eller lignende, sier Jan Tiller.

Skeisnesset i Leka kommune i Nord-Trøndelag

Leka er en kommune i Ytre Namdal i Trøndelag. Kommunen er Trøndelags nordligste, og grenser i sør til Nærøy og Vikna.

Foto: Erik Steinvik / Fylkesmannen i Nord-Trøndelag

Føler seg nærmere nabokommunen

Omtrent 80 prosent av de fastboende i Gutvik ønsker en utredning for å bli en del av Nærøy. De føler det vil være mer praktisk på flere måter.

– Har du en dag med ruskevær og må til doktoren, så er det ikke sikkert ferga går. Og kanskje går den en veg, så blir du sittende ute på øya i mange timer uten returmuligheter.

Ifølge Namdalsavisa er også mange av innbyggerne misfornøyde med den nåværende ordføreren, Per Helge Johansen. De mener han har manglende engasjement for bygda.

– Når vi var mindre så leika vi leiken «Kongen på haugen», og vi kan vel sammenligne situasjonen med den. Vi føler ikke at vi har blitt hørt, sier Tiller.

Samtaler om framtida

Per Helge Johansen, ordfører Leka

Ordfører i kommunen, Per Helge Johansen, synes det er trist at deler av befolkninga ønsker seg ut.

Foto: Rita Kleven/NRK

Ordføreren ønsker å beholde Gutvik som en del av kommunen.

– Jeg beklager at folk ikke er fornøyde, der får jeg ta selvkritikk. Jeg har vært opptatt av at kommunestyret ønsket at vi skulle være en egen kommune. Vi leverer alle tjenester i Gutvik som vi gjør på øya, sier Johansen.

Folket i Gutvik skal nå i samtaler med nabokommuner og egen kommune for å se hvor kommunegrensa skal gå i framtida.

– Om det blir bedre er vanskelig å si, men verre tror jeg ikke det blir, sier Tiller til NRK.

Saken ligger hos departementet

Fylkesmannen i Trøndelag er kjent med problemstillingene. Holdningene fra folk i Gutvik var en del av bakgrunnen for anbefalingene Fylkesmannen i Nord-Trøndelag sendte til departementet før kommunesammenslåingene ble gjennomført.

"Fylkesmannen anbefaler at de nordtrønderske innbyggere på Austra (hvor Gutvik inngår), tilhører en og samme kommune. Fylkesmannen støtter innbyggerflertallet som mener dette må tilhøre fastlandskommunen Nærøy. Samtidig anbefaler Fylkesmannen at departementet utreder framtidig fylkesgrense for dette området."

– Denne holdninga står ved lag og saken ligger nå hos Kommunal- og moderniseringsdepartementet, sier fylkesmann i Trøndelag, Frank Jenssen.

NRK har bedt departementet om en kommentar til denne artikkelen, men forespørselen er ennå ikke besvart.