NRK Meny
Normal

Skole måtte tvangsflytte elev

Fylkesmannen i Sør-Trøndelag har pålagt en stor skole i Trondheim å flytte en elev til en annen klasse, etter at en annen elev ble utsatt for vold.

Rita Ottervik

– Fylkesmannen og våre fagfolk må sammen finne et trygt og godt opplegg for alle elever, men som særskilt tar hensyn til den som har blitt mobbet, sier Trondheims ordfører Rita Ottervik (Ap).

Foto: Morten Andersen / NRK

Det er uvanlig at Fylkesmannen griper inn i en sak på denne måten, ifølge kommunaldirektør for oppvekst i Trondheim, Gunn Røstad:

– Det er en alvorlig situasjon. Vi må gå i dialog med fylkesmannen om tiltakene vi har satt i gang, og som skolen jobber videre med, sier Røstad.

Fylkesmannen i Sør-Trøndelag har aldri fattet et lignende vedtak tidligere, opplyser utdanningsdirektør Lasse Arntsen hos Fylkesmannen til NRK.

Klage og tilsyn

Røstad orienterte om saken i Formannskapet i Trondheim tirsdag.

Ifølge kommunaldirektøren har Fylkesmannen behandlet en klage på det psykososiale miljøet til eleven. Fylkesmannen har behandlet saken tre ganger.

Etter å ha gitt skolen medhold i tiltak for å bedre situasjonen de to første gangene, fikk klager medhold den tredje gangen. Fylkesmannen påla da skolen å flytte en medelev til en annen klasse.

Med bakgrunn i denne og andre saker har Fylkesmannen hatt tilsyn med hele skolens arbeid med kapittel 9A i Opplæringsloven (også kalt «elevenes arbeidsmiljølov»), og sendte en foreløpig tilsynsrapport til Trondheim kommune i romjula.

Gunn Røstad, kommunaldirektør i Trondheim kommune

UVANLIG: Det er uvanlig at Fylkesmannen griper inn i en mobbesak på denne måten, ifølge kommunaldirektør for oppvekst i Trondheim, Gunn Røstad:

Foto: NRK

Har omorganisert

Skolen har i samarbeid med rådmannen og Oppvekstkontoret omorganisert trinnet som de to elevene går på, slik at mobber og mobbeoffer ikke lenger er i samme klasserom.

Kommunen mener derfor at fylkesmannens pålegg skal være fulgt fra nyttår av.

Rådmannen jobber med et tilsvar til den foreløpige tilsynsrapporten, med frist 24. januar.

Må ta hensyn

Rådmannen ønsker å sikre at skolen straks utbedrer avvik som blir stående i den endelige rapporten, og at hele Skole-Trondheim lærer av saken.

Ordfører Rita Ottervik (Ap) understreker at hun bare kjenner saken gjennom tirsdagens orientering:

– Mobbesaker er krevende saker. Det er ikke bestandig enkelt å si hva som er det beste resultatet, verken for den som blir mobbet eller for resten av skolen, sier Ottervik.

– Fylkesmannen og våre fagfolk må sammen finne et trygt og godt opplegg for alle elever, men som særskilt tar hensyn til den som har blitt mobbet.

Yngve Brox

BØR LØSES RASKT: – Slike saker bør løses raskt og effektivt av skolen, slik at alle involverte elever får det trygt og godt, mener Ynge Brox (H).

Foto: Ole Petter Klepp / NRK

Tiltak

At saken måtte flere runder innen klageinstansen før den ble løst gir grunn til bekymring, mener Høyres Yngve Brox.

– Slike saker bør løses raskt og effektivt av skolen, slik at alle involverte elever får det trygt og godt, sier Brox.

NRK har etter at første versjon av denne saken ble publisert blitt gjort oppmerksom på at Fylkesmannen i Sør-Trøndelag ikke omtaler saken som en mobbesak. Flyttingen av den ene eleven ble gjort av hensyn til det psykososiale miljøet til den andre eleven, ikke grunnet mobbing, påpeker Fylkesmannen.

Video fra Trøndelag

Som på Armfeldts tid: I tidsriktige vadmelsuniformer gikk Holtaalske Skieløber Compagnie de to milene over Bukkhammaren, - på treski og med en stav.
Han har seksten verdensrekorder i skøyteløp og er regjerende verdensmester i tre distanser. For å holde seg i form, trener Arne Kjell Foldvik (83) med unge Falken-skøyteløpere i Trondheim.
Fotballfesten på Ranheim ble avlyst i tolvte time. Frustrerte Brann-supportere raser mot avgjørelsen.