Sender ikke ut Abbasi-familien

– UNE har nå besluttet å utsette iverksettelsen av alle vedtak som pålegger familien å forlate Norge. Det innebærer at familien nå har lovlig opphold, skriver familiens advokat Erik Vatne i en e-post til NRK.

Dette er i påvente av UNEs behandling av omgjøringsbegjæringen Vatne har sendt inn.