Normal

Satser millioner på fjernvarme

Fjernvarme som oppvarming blir stadig mer populært både i Trøndelag og i resten av Norge. Statkraft Varme i Trondheim har levert fjernvarme i over 30 år, og satser nå både i Stjørdal og Namsos.

Graving i Namsos

I Namsos skal det legges tre kilometer med rør når fjernvarmeanlegget utvides i sommer.

Foto: Espen Sandmo/NRK

May Toril Moen

May Toril Moen er utbyggingsleder i Statkraft Varme.

Foto: fjernvarme.no

Fjernvarme er en klimavennlig måte å varme opp bygninger på. Man benytter lokal spillvarme og varmer opp vann som sendes ut i rør til de aktuelle bygningene.

30 prosent i Trondheim

– I Trondheim har vi holdt på siden 1982, og vi dekker i dag rundt 30 prosent av oppvarmingsbehovet i byen, sier utbyggingsleder May Toril Moen i Statkraft Varme.

Ved siden av Hafslund i Oslo, er Statkraft Varme den største leverandøren av fjernvarme i Norge. I dag har selskapet anlegg i Levanger, Stjørdal, Trondheim og Namsos i Trøndelag, men også i Harstad, Sandefjord og i Moss/Rygge.

– Vi satser videre og har store planer. Dette er klimavennlig oppvarming som kan benyttes i mange byer og tettsteder, sier Moen.

40–50 millioner

I Namsos er selskapet i gang med den andre store utbyggingen. Nå skal det investeres 40–50 millioner kroner i et tre kilometer langt ledningsnett som åtte større kunder skal knytte seg til. En av dem er Namsos kommune.

Ståle Ruud

Ståle Ruud er teknisk sjef i Namsos kommune.

Foto: Espen Sandmo/NRK

– Vi benytter allerede fjernvarme til oppvarming av blant annet Samfunnshuset, Kulturhuset, Rock City, brannstasjon og bo- og servicesenteret. Nå skal vi i tillegg knytte oss til flere skoler, Oasen svømmeanlegg, Kleppen idrettsanlegg og sykeheimen, forteller teknisk sjef Ståle Ruud.

For Namsos kommune handler dette mer om klima enn økonomi.

– Ja, det er ikke først og fremst økonomien i det som gjør at vi benytter oss av fjernvarme. Men det er et viktig klimatiltak for å redusere utslippene, sier Ruud.

I Namsos er det trevirke fra sagbruket Van Severen som benyttes til oppvarmingen, mens det er avfall som brukes i Trondheim for å varme opp byens befolkning.