Ryddet på E6 i Steinkjer

E6 ved Rygg i Steinkjer er nå ryddet etter trafikkproblemene der, og det er fri ferdsel på stdet, melder politiet.