NRK Meny
Normal

Russerne stusset over kun løs ammunisjon

Mens 13.000 soldater gjorde tjeneste under Cold Response, kom fire russiske offiserer til Trøndelag. Russerne ble forbauset over fravær av skarp ammunisjon i øvelsen.

Samtaler i felten

De russiske offiserene snakket med en rekke representanter for Cold Response, blant annet den svenske offiseren til venstre i bildet. Til høyre står sjefen for russernes inspeksjonsteam, Oberst Roman Petrov.

Foto: Forsvaret

Internasjonale avtaler gir andre stater rett til å kikke militærøvelser litt nærmere i kortene. Det såkalte Wiendokumentet gjør Norge pliktig til å ta imot tre utenlandske inspeksjoner i året.

Både hviterussere, sveitsere og russerne inspiserte øvelsen i 2014.

Oberstløytnant Anders Dalaaker er sjef for Rustningskontrollseksjonen i Forsvarsstaben. Han ledet brifingen med gjestene i de to dagene visitten varte.

– Det uvanlige er at russerne denne gang takket nei til den vanlig invitasjonen. I stedet ble besøket definert som inspeksjon. Det er i praktisk forstand en krevende visitt, og fordrer en godt planlagt logistikk.

Forbauset over løs ammunisjon

Russerne var spesielt opptatt av selve øvelseskonseptet, forteller Dalaaker. Internt kaller vi det "Free play". Styrkene blir da spredt uten at noen helt vet hvor troppene befinner seg

– De forstod ikke helt øvingskonseptet med oppdragsbasert ledelse, og at styrkene innen visse rammer opererte fritt for å løse oppdraget, sier Anders Dalaaker.

– De prøvde å forstå hvordan vi opererte, og syntes også det var merkelig at vi ikke hadde skarpskyting under øvelsen. Dette var da også noe de kontrollerte med alle de møtte underveis. Russerne er vant til langt mer styrte øvelser som kjører etter en fast dreiebok, sier Dalaaker.

Flere samtaler i felt

Russerne hadde kontinuerlig tilbud om å lande for å snakke med og inspisere styrker de observerte på bakken når de ønsket. Det valgte de ikke å gjøre, med unntak av de landinger som var planlagt på forhånd. De møtte flere, og ble orientert av Brigade Nord og den multinasjonale Brigade 3. I tillegg hadde de samtaler med tropper fra USA, Sverige, Finland og Nederland.

Russer og amerikaner

Russiske og amerikanske soldater ansikt til ansikt på nordtrøndersk jord, like før for Namsos sentrum.(Foto: Anders Dalaaker/Forsvarsstaben).

Foto: Anders Dalaaker

God tone selv med amerikansk lager

Dalaaker forteller om en god tone med russerne.

– Det har skjedd en del i verden de siste åra, men vi har møtt et par av russerne før, og kjenner dem. At vi unngår å snakke politikk, bidrar også til at tonen er jovial. Under den russiske inspeksjonen av Cold Response i mars 2014 var forholdet mellom teamene mer anstrengt, som følge av situasjonen i Ukraina.

Siden 80-tallet ar det amerikanske forsvaret lagret militært utstyr i Trøndelag. Erna Solberg tror ikke dette er med på å øke konfliktnivået med Russland.

– Nei, det bidrar ikke til å øke konfliktnivået. Dette har vi hatt i mange tiår. Det at vi har et troverdig samarbeid med amerikanerne og Nato-land virker avspennende og ikke akselererende, sa statsminister Erna Solberg da hun besøkte øvelsen.

Verdsatte norsk åpenhet

Russerne skal ha vært meget godt fornøyd med den åpenhet Norge viste under inspeksjonen.

– Russland sender nå en rapport til alle OSCE-statene (organisasjonen for sikkerhet og samarbeid i Europa) om at de har inspisert øvelsen i Trøndelag. Her vil de kunne bekrefte om Norge har overholdt sine avtaleforpliktelser, og hvilken grad av åpenhet de ble møtt med.

Slik russerne så det

Bilder som russerne selv tok fra helikopteret sitt under øvelsen.

Foto: Bilder fra det russiske inspeksjonsteamet.

– Hvor gunstig er det fra norsk militært synspunkt med en slik inspeksjon?

– Slike inspeksjoner er både riktige og viktige. Det er viktig å unngå å skape grunnlag for misforståelser. Selvfølgelig vil aldri sensitiv informasjon eller materiell være grunnlag for inspeksjon. Vi kan inspisere Russland og de kan inspisere oss. Besøket vårt på Kola er jo et meget godt eksempel på dette.