Hopp til innhold

Revisjonsrapport: Malvik kommune har for dårlige rutiner i mobbesaker

Kontrollutvalget i Malvik kommune mener skolene ikke håndterer mobbesaker i tråd med opplæringsloven og forvaltningslovens krav til forsvarlig saksbehandling.

Rådhuset i Malvik kommune

Kontrollutvalget i Malvik kommune har levert en grundig rapport om arbeidet mot mobbing i grunnskolene.

Foto: Kjartan Ovesen / NRK

– Vi skal jobbe med dette. Det må skje en forbedring i forhold til å skrive ned og dokumentere hva som skjer, sier rådmann Carl-Jakob Midttun, i Malvik kommune.

Rapporten som er gjort av Revisjon Midt-Norge, etter bestilling fra kontrollutvalget, inneholder opplysninger om hvordan det jobbes med å avdekke mobbing og hvordan kommunen følger opp mobbing i barne- og ungdomsskolen.

Det var Malvik Bladet som først omtalte saken.

Carl-Jakob Midttun

Rådmann Carl-Jakob Midttun er fornøyd med rapporten som viser at det jobbes systematisk mot mobbing i skolene i Malvik.

Stor risiko for at dokumentasjon ikke arkiveres

Rapporten viser at den praktiske oppfølgingen av mobbing i skolene er tilfredsstillende, men at det er flere svakheter i rutinene.

– Vi er i hovedsak godt fornøyd med rapporten. Den konkluderer med at de ansatte i skolene tar tak i utfordringene med mobbing når de oppstår, og ivaretar individet på en god måte. Samtidig viser rapporten at det systematisk jobbes med å avdekke mobbing men at den skriftlige saksbehandlingen kan bli bedre, sier rådmannen.

En av svakhetene er at informasjon om lov, regelverk, planer, rutiner og prosedyrer ikke er oppdatert og lett tilgjengelig for de ansatte. Det poengteres også at det er stor risiko for at dokumentasjon i enkeltsaker ikke arkiveres, og at sensitive personopplysnigner kan komme på avveie.

Rådmannen er fornøyd med at revisjonsrapporten nå offentliggjøres.

– Dette revisjonsarbeidet er veldig viktig. Det viser hva som gjøres bra, og hva som er mindre vellykket. Slik sett gir revisjonsrapporten et godt grunnlag i vårt kontinuerlige forbedringsarbeid, sier Midttun.

Mobbesaken i Malvik

I november ble det kjent at mobbeofferet Line Sommer Hoel får 5,5 millioner kroner i erstatning av Malvik kommune. Saken fikk enorm mediedekning og har skapt stort engasjement. Tingretten slo i fjor fast at kommunen har et ansvar for at 26-åringen ble voldtatt, trakassert og mobbet på ungdomsskolen, noe som har påført henne en spiseforstyrrelse, depresjon og posttraumatisk stresslidelse.