Rettsmaraton for dopingjegerne

Ikke før er norgeshistoriens største dopingrettssak avsluttet med rekordstrenge straffer, så kaster dopingjegerne i Trondheim seg over nye tiltalte. Totalt 50 personer skal stilles for retten.

Politiadvokat Per Martin Utkilen og statsadvokat Unni Sandøy

Aktorene fra norgeshistoriens største dopingsak, politiadvokat Per Martin Utkilen og statsadvokat Unni Sandøy, regner med å måtte tilbringe hele det nærmeste året i tinghus over store deler av landet før rettsoppgjøret etter Operasjon Gilde er til vegs ende.

Foto: Joar Elgåen / NRK

Tidligere denne uka ble sju menn dømt i Sør-Trøndelag tingrett for å ha drevet enorm produksjon av ulovlig muskeldop fra 2005 til 2012 i Trondheim. Den velorganiserte og profesjonelle ligaen trykket minst 3,3 millioner tabletter med anabole steroider og solgte til tusenvis av dopingbrukere over hele landet.

Nettsalget ble skjult bak en mur av hemmelighold, dekknavn og krypterte e-post-adresser.

De fire hovedmennene i ligaen fikk de strengeste straffene noensinne for organisert dopingkriminalitet i Norge, fra tre og et halvt år opp til sju års fengsel. Mennene ble også dømt til å betale nesten åtte millioner kroner til staten i antatt fortjeneste av dopingsalget.

Nye rettssaker på rekke og rad

Saken mot de sju var bare starten på en rettsmaraton som kommer til å pågå i tinghus over store deler av landet til langt ut i neste år. Dopingjegerne er klare til å ta ut tiltaler og føre nye straffesaker mot en lang rekke andre personer med forbindelser til dopingligaen.

Statsadvokat Unni Sandøy

– Mange av dem som ble avslørt i Operasjon Gilde har hatt flere forskjellige roller i dopingnettverket, sier statsadvokat Unni Sandøy.

Foto: Joar Elgåen / NRK
Dopingfabrikk på Romerike - Operasjon Gilde.

I denne dopingfabrikken på Romerike ble det produsert store mengder flytende dopingmidler, mener politiet.

Foto: Politiet.
Beslag i den store dopingrettssaken

Fem menn er tiltalte og blir stilt for retten på Romerike etter avsløringen av fabrikken.

Foto: Politiet
Dopingbeslag fra Operasjon Gilde

Dopingfabrikken på Romerike hadde forbindelser til den store dopingligaen i Trondheim og leverte blant annet virkestoff til produksjonen der, mener statsadvokaten.

Foto: Politiet.

Samtlige har blitt avslørt og etterforsket under Operasjon Gilde, den over to år lange politiaksjonen som Sør-Trøndelag politidistrikt fortsatt utkjemper mot det illegale norske dopingmiljøet.

– Operasjon Gilde har avgreninger og spor til mange steder i landet, og de nye sakene som nå kommer er av litt forskjellig karakter, sier statsadvokat Unni Sandøy, som skal føre flere av dem for retten.

– Det spesielle med Operasjon Gilde er at mange av de involverte personene har forskjellige funksjoner. De kan ha vært kjøpere i enkelte henseende, og så kan de ha vært selgere av virkestoff til de samme aktørene i andre henseende.

– Og vi ser bindingene mellom alle de ulike forgreningene inn mot Trondheimsmiljøet, både som kjøpere og selgere, sier Sandøy.

Dette er de nye sakene:

Romerikesporet: fem personer vil bli tiltalt for produksjon og salg av flytende dopingmidler. En dopingfabrikk for flytende dopingmidler ble avslørt der de involverte skal ha drevet i stort omfang. Mennene skal også ha levert virkestoff til dopingligaen i Trondheim. Mulig bruk av mafiaparagrafen mot de tiltalte.

Østfoldsporet: fire til åtte tiltalte, endelig antall ikke avklart ennå. Tiltales hovedsakelig for innførsel og videre omsetning av virkestoff til ligaen i Trondheim. Omfattende sak med mange kilo virkestoff. Mulig bruk av mafiaparagrafen mot de tiltalte.

Verdalsporet: trolig tre tiltalte. Skal ha levert virkestoff til og kjøpt tilbake ferdige dopingtabletter fra ligaen i Trondheim. Gjenstår en del en del etterforskning før tiltaler tas ut, blant annet analyse av databeslag.

Agdersporet: trolig fire tiltalte. Samtlige med bindinger til ligaen i Trondheim. Etterforskes og skal føres for retten av Agder politidistrikt.

Trondheim: fem personer tiltaltes for medvirkning til hvitvasking av dopingpenger, blant annet en advokat. Enkelte tiltales også for oppbevaring av dopingmidler.

Nærmere 50 personer på tiltalebenken

I tillegg kommer minst fem planlagte tilståelsessaker mot mellommenn for transport av kontantoppgjør, såkalte pengeaddyer, og ytterligere en rettssak på Romerike der en person har nektet å godta et forelegg for sin befatning med saken. Og ni personer er allerede pådømt i korte tilståelsessaker flere steder i landet.

Samlet skal det altså føres rettssaker mot nærmere 50 personer etter Operasjon Gilde.

I tillegg straffes også en lang rekke personer med forelegg for befatning med dopingsaken. Foreleggene spenner fra 5–6000 kroner og opp til flere titusen. Hittil er ti forelegg gitt. Om lag 120 personer har vært siktet i løpet av etterforskningen siden februar 2012. Noen saker har også blitt henlagt.

Ferdig tidligst våren 2015

Størrelsen på Operasjon Gilde og antall kriminelle som er avslørt har skapt utfordringer for påtalemyndigheten. Det er stort sett de samme påtalejuristene som skal føre de nye rettssakene som nå også planlegger ankebehandling av hovedsaken i oktober, november og desember.

– Vi skal greie å få avviklet rettssakene innenfor rimelig tid, men det er utfordrende at det er de samme juristene som skal føre de fleste av sakene.

– Jeg regner med at vi kommer til å måtte holde på i hvert fall et godt stykke ut i 2015 før vi er igjennom. Det blir altså langt på veg et år til med rettssaker, sier statsadvokat Unni Sandøy.

Over en million kroner pr. tiltalt

Hittil har Operasjon Gilde kostet det offentlige 43 millioner kroner i politiarbeid og rettssaker, og taksameteret løper fortsatt. Både ankebehandlingen av hovedsaken og de nye rettssakene – flere av dem også mulige ankesaker – kommer til å trekke totalbeløpet enda høyere. Sluttsummen blir trolig over 50 millioner kroner, altså mer enn en million kroner pr. tiltalt.

– Vi ser på doping som et stort samfunnsproblem som må håndteres og tas på alvor. I forhold til størrelsen på dopingproblemet er bruken av penger vel anvendt. En million pr. tiltalt er mye penger investert, men det er vel verdt det, mener Sandøy.