Hopp til innhold

Registrering av jervebestanden er i gang

Statens Naturoppsyn legger ned et betydelig arbeid i vår med å telle jerv og også folk blir bedt om hjelp til for å finne ut hvor mye jerv det er i Norge.

jerv

Telling av jerv er i full gang for å finne ut hvor stor bestanden er i Norge. Nå letes det etter både nye og kjente hi.

Foto: Jørn Nordli / NRK

Statens naturoppsyn, SNO, har startet feltregistrering av jervekull som er født de siste ukene.

Også publikum blir bedt om å melde inn observasjoner.

– Tilbakemelding fra folk som er i skog og mark er en viktig kilde, sier Jonas Kindberg, leder i Rovdata.

Hitelling av jerv

De neste månedene kommer SNO i Norge og länsstyrelsene i Sverige til å legge ned en betydelig innsats med å sjekke kjente og nye hi på leting etter jervekull i begge land.

Jervetispene føder valper i hi i månedsskiftet februar-mars, og antall registrerte jervekull blir brukt til å beregne størrelsen på den norske og skandinaviske jervebestanden.

– Med utgangspunkt i kunnskap om hvor mange jerv det er i en bestand for hver tispe som føder valper, kan vi bruke tallene til å beregne størrelsen på den norske og skandinaviske jervebestanden, forklarer Kindberg.

Økt bestand

Bestanden av jerv øker.

I 2015 ble det registrert 65 jervekull i Norge. Det er en økning på 13 kull sammenlignet med året før.

I fjor ble det beregnet at det var vel 340 voksne jerv i Norge, 70 av dem holdt til i Midt-Norge.

Data fra tellinger som er i gang nå vil bli gjennomgått og kvalitetssikret av Rovdata, og presenteres i en endelig rapport i oktober. Resultatene vil bli slått sammen med svenske data og presenteres i en felles skandinavisk rapport.

Setter opp viltkamera

Børre Aasbø fra Namsos er en av mange som fotograferer dyr i naturen og han har satt opp 15 viltkameraer på steder hvor han tror jerven vil komme.

– Jeg har sett at jerv kommer ned fra fjellet og hit. Det er et forsiktig og årvåkent dyr og holder seg unna folk, forteller han.