– Situasjonen er veldig dramatisk

Laksefisket i noen av landets viktigste elver kan stå i fare for å bli borte, dersom en ikke får kontroll på lakselusa.

Laksestart ved Gaula i Melhus 2013

I Gaula ble det fisket 50 tonn i toppåret 2001 og 35 til 45 tonn i årene etter. Men i fjor snudde det, og man var nede i kun 14 tonn.

Foto: Ketil Larsen

Lakselus

Slik så laksen ut etter å ha blitt utsatt for lus.

Foto: Magnar Brandseth / NRK

Laksefisket i elvene rundt Trondheimsfjorden er svært truet på grunn av lakselusa.

Det mener både elveeiere og sportsfiskere, som nå roper et varsko om hva som kan komme til å skje.

Det vitenskapelige rådet for lakseforvaltning slo nylig fast at innsiget av laks i Trondheimsfjorden ble kraftig redusert fra 2012 til 2013. Og dette blir gjenspeilet av et elendig fiske i elvene både i fjor og så langt i år.

Fiske er mer enn halvert

– Fangsten har gått radikalt ned i det siste. Vi må handle med en gang, sier fiskevert i Stjørdalselva, Gunnar Daniel Fordal til NRK.

Tendensen er lik i alle elvene som munner ut i Trondheimsfjorden. I Gaula har det vanligvis blitt fisket mellom 35 og 45 tonn i året, men i fjor snudde det, og man var nede i kun 14 tonn.

– I fjor var det et bunnår. I år er det det samme. Hittil i år har vi fisket kun sju tonn, sier Torstein Rogne, sekretær i Gaula fiskeforvaltning.

Forskerne er enige

Lakselus

Hans Hultberg og Gunnar Daniel Fordal er svært bekymret over lusa som sprer seg og ødelegger laksen.

Foto: Magnar Brandseth / NRK

Tallene er i samsvar med det forskerne har kommet fram til. Vitenskapelig råd for lakseforvaltning, ei gruppe sammensatt av 12 forskere, kom nylig med en rapport som viste den kraftige reduksjonen av laks fra 2012 til i fjor.

Svensken Hans Hultberg bruker, sammen med kompiser, å fiske i Stjørdalselva hvert år. Nylig fikk han en hannlaks på litt over kiloet, men fisken hadde store sår på kroppen.

– Den hadde flere røde sår på kroppen, og det er lusa som er årsaken, sier Hultberg.

HØR RADIOSAKEN HER (Artikkelen fortsetter under):

Angrepet av lus

Og det er lakselusa som har skyld i at innsiget av laks i elvene har blitt dårligere. Det mener Fordal i Stjørdalvassdragets elveeierlag.

Han sier det er bred støtte for samme konklusjon i forskermiljøene.

På sin vandring ute til havs blir mange små og sårbare laks angrepet av lusa, og den kommer aldri tilbake til elva.

– En tikkende miljøbombe

Nå skal ordførerne rundt Trondheimsfjorden møtes for å drøfte problemet.

– Lakselusa er vårt største problem. Myndighetene må få opp øynene. Det er en miljøbombe som er i ferd med å gå av, sier Fordal.

– Hardangerfjorden er jo helt stengt for fiske. Det kan skje flere steder i landet, avslutter han.

Stjørdalselva

Også i Stjørdalselva er laksen truet av lusa. Lederen i elveeierlaget er redd næringa vil forsvinne helt.

Foto: Per Ole Hagen