Hopp til innhold

Sykepleiere mener de får verre turnus

Norsk Sykepleierforbund reagerer på den nye arbeidsmiljøloven, og mener at politikerne overser viktig forskning.

Sykepleier

Arbeidsmiljøloven gir mange endringer til sykepleierne. Dette liker Norsk Sykepleierforbund dårlig. (illustrasjonsbilde)

Foto: Colourbox

Solveig Kopperstad Bratseth

Nestleder i Norsk Sykepleierforbund, Solveig Kopperstad Bratseth, reagerer på endringene i arbeidsmiljøloven.

Foto: Norsk Sykepleierforbund

– Vi er svært lite fornøyd med endringene som er foreslått. Vi mener at dagens ordning er fleksibel nok.

Det sier nestleder i Norsk Sykepleierforbund, Solveig Kopperstad Bratseth.

Den nye arbeidsmiljøloven foreslår blant annet at grensene for overtid og muligheten for å avtale gjennomsnittsberegning av arbeidstiden utvides, slik at det kan avtales lengre vakter i skift og turnus.

– Vi mener at det ikke tas godt nok hensyn til de ansattes helse. Det som skal være en vernelov, oppleves som å gi mer styring til arbeidsgiver, sier Bratseth.

Hører ikke på forskningen

Tidligere denne uken kom en ny forskningsrapport som viser at helsearbeidere kan bli syke av søvnmangel, mye på grunn av dagens turnusordninger. Bratseth mener politikerne ikke hører på forskningen når de nå forslår endringer i arbeidsmiljøloven.

– Forskning peker på at dårlige turnusordninger faktisk er helseskadelig. Politikerne kan ikke ha sett denne forskningen, når de legger fram disse forslagene.

Hun reagerer også på at organisasjonen ikke har blitt spurt fra regjeringen om de ny forslagene.

– Vi har gitt et høringssvar, men vi lurer på hvorfor fagorganisasjonene ikke har blitt spurt i forarbeidet til endringene i arbeidsmiljøloven.

Arbeidstilsynet får mer makt

Den nye arbeidsmiljøloven sier at Arbeidstilsynet får utvidet myndighet til å godkjenne alternative arbeidstidsordninger

– Godkjenningene på lengre vakter skal ikke lenger godkjennes av organisasjonen. Arbeidstilsynet har ikke den kompetansen organisasjonen sitter på i dag, og vi er redde for at sykepleierne ikke blir godt nok ivaretatt.

Med de nye forslagene frykter hun for rekrutteringen blant sykepleiere.

– Skal vi klare å rekruttere nok sykepleiere i framtiden, er det viktig at politikerne tar ansvaret for arbeidsfolks helse, og ikke gjennomfører denne arbeidsmiljøloven.

Kristian Dahlberg Hauge

Kristian Dahlberg Hauge lover at alle organisasjoner vil bli hørt rundt den nye arbeidsmiljøloven.

Foto: Åserud, Lise / NTB scanpix

Vil høre på organisasjonen

Selv om Norsk Sykepleierforbund er negative, har flere sykehusansatte ønsket en endring i arbeidsmiljøloven.

Statssekretær i arbeids- og sosialdepartementet, Kristian Dahlberg Hauge (Frp), skriver i en e-post at de vil gjøre en grundig jobb før noe blir endelig bestemt.

– Vi registrerer at de ulike høringssvarene nå kommer inn. Vi skal gå grundig gjennom alle før vi legger fram et forslag for Stortinget, skriver Dahlberg Hauge.

Når det gjelder forskning på sykepleiere og turnusarbeid, skriver han at dette er noe som blir drøftet grundig.

Siste fra Trøndelag