Rådmennene ønsker sammenslåing

Rådmennene i Ørland og Bjugn overrasket mange på onsdag, da de kom med en oppfordring om å slå sammen de to kommunene.

Kommunesammenslåing Bjugn Ørland

På et felles kommunestyremøte denne uka, kom rådmennene i Bjugn og Ørland med et konkret forslag om å slå sammen kommunene.

Foto: Kjartan Ovesen / NRK Trøndelag

Fosen-kommunene Ørland og Bjugn har de siste årene gjort flere forsøk på å slå seg sammen. I 2014 ble det gjennomført en rådgivende folkeavstemning om sammenslåing, men da stemte et klart flertall i Bjugn nei. Onsdag la rådmennene i de to kommunene frem en skisse som gir grunnlag for nye forhandlinger.

Ørland og Bjugn kommunestyrer

Ørland og Bjugn kommunestyrer er samlet i Kristiansund onsdag og torsdag.

Foto: Ståle Yttrehus / NRK

Intensjonsavtalen er vedtatt for lenge siden og vi har snakket om en videre prosess. Skal vi komme oss videre, må vi bli mer konkrete. Det er kun ved å legge frem et faktisk forslag vi kan se hvilke tema vi skal forhandle om, sier rådmann i Ørland, Snorre Glørstad.

I rådmennenes skisse heter det blant annet at ordfører, rådmann og administrasjon skal sitte i Bjugn, men at kommunen skal hete Ørland.

– En utfordrende diskusjon

– Dette er helt klart en følsom og utfordrende diskusjon, og det er krevende å finne svar med to streker under. Vi har forsøkt å tegne opp noen muligheter i en ny kommune, og så må politikerne ta beslutningen, sier Bjugnrådmann Emil Raaen.

Han sier at de ønsker å skape gode tjenester der hvor folk bor og sørge for en balansert utvikling av både Brekstad og Botngård.

– Snorre og jeg er enige om dette forslaget. Jeg skjønner selvsagt at vi kan møte motstand mot enkeltelementer i skissen, men vi mener summen gir en god balanse, sier Raaen.

LES: Ørlandordfører i 2014: Blir ikke flere frieri på lenge

bjugn ørland

Det var blant annet striden om hvor kommunesenteret i en sammenslått kommune skulle ligge, som førte til brudd mellom Bjugn og Ørland i 2014.

Foto: Gøril Furu

– Andre skal ta endelige beslutninger

Ordfører i Ørland, Tom Myrvold, sier han synes forslaget var helt greit.

– Det er et forsøk på å eksemplifisere hvordan tjenestene kan fordeles i en fremtidig sammenslått kommune, tuftet på prinsippene vi allerede har forhandlet oss frem til i intensjonsavtalen. Slik sett burde dette ikke være en overraskelse for noen.

Bjugnordfører Ogne Undertun opplever at rådmennene har forsøkt å videreføre tanken om en balanse.

– Poenget nå ikke er hva de foreslår, poenget er at de kommer med et forslag vi kan jobbe videre ut fra. Det ligger ingen dramatikk i dette. Det er andre grupperinger og personer som skal ta endelige beslutninger i saken, sier han.