Prosjekt «Trygg Trailer» er i gang

Gjennom prosjektet Trygg Trailer skal bedrifter landet rundt hjelpe vegvesenet med å luke ut uforsvarlig skodde vogntog. I tillegg til å kontrollere og informere, kan logistikkmedarbeidere også nekte å laste bilene.

Eskil Laukvik, Arild Aalberg og Rune Løeng

Arild Aalberg fra Statens vegvesen viser Eskil Laukvik og Rune Løeng fra oppdrettsselskapet SinkabergHansen hva de skal se etter hos sine transportører.

Foto: Liv Govasli / NRK

Trygg Trailer er et samarbeidsprosjekt mellom Statens vegvesen og bedrifter som kjøper transporttjenester. Bedriftene får informasjon og opplæring av vegvesenet, slik at de kan sjekke «sine» vogntog selv. Prosjektet ble lansert i september, og skal vare i tre år.

I dag var det bedrifter i Ytre Namdal i Nord-Trøndelag som ble introdusert til kampanjen.

– De som arbeider med lasting og logistikk får opplæring i å sjekke vinterutrustning som dekk og kjetting, og de skal ta grep hvis ting ikke er slik de bør være, sier inspektør ved Statens vegvesen, Arild Aalberg.

LES: – Vegvesenet må få stoppe vogntog

– Ikke i tvil om at vi skulle være med

Eskil Laukvik og Arild Aalberg

Eskil Laukvik (t.v.) var ikke i tvil om at bedriften hans skulle være med på prosjekt Trygg Trailer.

Foto: Liv Govasli / NRK
Trygg Trailer informasjonsmateriell

Bedriftene får informasjonspakker på flere språk som de deler ut til sjåførene.

Foto: NRK

I tillegg til økt trafikksikkerhet og bedre fremkommelighet, mener Vegvesenet prosjektet vil bidra til kortere transporttid, økt lønnsomhet og bedre arbeidsvilkår for sjåførene.

Ordningen er frivillig, men fabrikksjef hos oppdrettsselskapet SinkabergHansen i Nærøy, Eskil Laukvik, var ikke i tvil om at de skulle være med på prosjektet.

– Vi ser at bilparken har blitt bra og at det er mange seriøse aktører i transportbransjen. Men vi vil bidra til at alle sjåfører skjønner at det er viktig å ha alt på stell, sier han.

Enkelte sjåfører har lurt på om bedriftene har lov til å nekte dem å ta med last, men vegvesenet forsikrer at det har de.

LES: – Et skremmende skadepotensial

– Bra også for oss sjåfører

En av de som fra nå av skal sjekke trailere, er Rune Løeng hos SinkabergHansen. Han forsikrer at han vil gjøre en grundig jobb.

– Vi vil skrive logg på trailere som kjører herfra. Har de ikke skotøyet i orden, vil vi nekte å laste bilene, sier han.

Trailersjåfør Per Børre Pedersen synes det var helt ok å få vogntoget kontrollert i dag.

– Det kan jo være greit for oss også, å få en bekreftelse på tilstanden til kjøretøyet. Det er veldig mange som kjører med dårlige dekk, og slike kontroller kan kanskje luke bort noen av de mest useriøse, sier han.

LES: Utenlandske vogntog i ulykkestoppen

Tror Trygg Trailer vil virke forebyggende

Vegvesenets inspektør Arild Aalberg måler mønsterdybde i dekkene og viser hva man skal se etter for å avgjøre om vogntogene er trygge. Han tror Trygg Trailer vil virke forebyggende.

– Det setter en standard, og det vil gi ringvirkninger. Det vil ryktes at sjåfører risikerer å ikke få lass, og det ønsker ikke transportørene, sier han.

Aalberg reiser for tiden rundt til bedrifter i hele Nord-Trøndelag, som vil delta i prosjektet. Mange av dem er laksebedrifter.

– Målet er å nærme seg null avvik på vinterutrustning på vogntog.

Bedrifter får opplæring i å selv sjekke om vogntog er godt nok skodd for norske vinterveier.

Se Dagsrevyinnslaget om Trygg Trailer-kampanjen.