Hopp til innhold

Vil ha mer gruvedrift i Norge – må akseptere inngrep i naturen

– Ja, det ødelegger områder og forringer naturverdier. Men med de strenge miljøkravene vi har i Norge, er dette en næring for framtida, sier næringsministeren.

Gruvedrift i Kvalsund

OMSTRIDT: Gruvedrift er svært omstridt i Norge. Mange mener det er unødvendig store naturinngrep. Dette bildet er fra Kvalsund i Finnmark, der de har store forekomster av kobber.

Foto: Eilif Aslaksen / NRK

CO₂ i atmosfæren
426,6 ppm
1,5-gradersmålet
+1,13 °C
Les mer  om klima

– Mange mener gruveindustrien hører fortida til. Men skal vi dekke behovet for metaller som trengs til en grønn industri, må vi ha mer av det, ikke mindre.

Det sier professor i mineralteknikk på NTNU i Trondheim, Rolf Arne Kleiv.

For å lage batterier til elbiler trengs det for eksempel kobber, kobolt og nikkel. Kobber finnes det mye av i Norge.

Professoren mener Norsk bergindustri kan vokse mye, dersom politikerne ønsker det.

– Potensialet er veldig stort. Dagens produksjon er på ingen måte representativt for behovet, sier han.

Mange ser på gruvedrift som et unødvendig naturinngrep. Professoren mener vi som samfunn må tåle akkurat det.

– Mineralindustri fører til inngrep i naturen, og det må vi akseptere dersom vi vil utvinne ressursene, mener Kleiv.

Professor Rolf Arne Kleiv

NORGE TRENGER MER GRUVEDRIFT: Rolf Arne Kleiv er professor i mineralteknikk på NTNU. Han mener vi må akseptere at gruvedrift går utover naturen.

Foto: NTNU

Håper på nytt gruveeventyr

Flere håper nå på å gjenåpne gamle gruver i Norge. Blant annet nord i Trøndelag.

– Utenlandske aktører er allerede ute og snuser på å investere i Joma gruve, forteller ordfører i Namsskogan, Stian Brekkvassmo.

Gruva, som ble nedlagt i 1998, er en av flere i samme område med store forekomster av kobber, sink og svovelkis.

Ordføreren ønsker seg ikke nødvendigvis tilbake til de store gruvesamfunnene, men han har stor tro på at gruvene vil åpne i framtida.

– Vi har et skrikende behov for mer kobber og andre metaller i verden, sier ordføreren.

Joma gruver

TROR PÅ NYTT GRUVEEVENTYR: Gamle Joma gruver i Røyrvik ble nedlagt i 1998. Her finnes det kobber, sink og svovel i store mengder. Ordføreren i Namsskogan, håper de kan åpne den og flere gruver på nytt i framtida.

Foto: Nareas Sae-Khow / NRK

Næringsministeren: – Avgjørende for økonomien

Torbjørn Røe Isaksen (H) vil at Norge skal satse mer på gruvedrift, men legger ikke skjul på at dette kan ødelegge naturen.

– Dette er ikke et miljøtiltak lokalt der det foregår. Det ødelegger jo områdene det er på og forringer naturverdier. Men med de strenge miljøkravene vi har i Norge, er dette en fremtidsnæring, sier næringsministeren.

Han mener mineralnæringa er avgjørende for den moderne, grønne økonomien. Om ikke Norge går foran vil andre nasjoner, som ikke tar like mye hensyn til miljøet, ta over, tror han.

– Vi kan drive ansvarlig mineralvirksomhet og utvikle nye løsninger som får ned utslipp og fotavtrykk, mener Isaksen.

Torbjørn Røe Isaksen ble møtt av demonstranter i Kvalsund

MØTER MOTSTAND: Næringsminister, Torbjørn Røe Isaksen, vil ha mer gruvedrift i Norge, men møter sterk motstand, som for eksempel her i Kvalsund i Finnmark.

Foto: André Bendixen / NRK

– For enkelt, mener Naturvernforbundet

Silje Ask Lundberg, leder i Naturvernforbundet, mener det blir for lettvint å si at vi trenger mer gruvedrift.

– Det virker som de ser helt bort fra naturkonsekvensene gruvedrift medfører. Det må stilles helt andre miljøkrav enn før, noe Regjeringen ikke har gjort så langt.

Hun viser til Kvalsund i Finnmark, der selskapet Nussir har fått tillatelse til å lagre gruveavfall på bunnen av Repparfjorden.

Lundberg sier hun forstår at vi trenger mer kobber til for eksempel batterier i elbiler, men mener det finnes bedre alternativer.

– Vi kan gjenvinne mye mer av metaller som er brukt. Det er mye som er på avveie som ikke blir brukt på nytt, sier Lundberg.

Silje Ask Lundberg

FINNES BEDRE ALTERNATIVER: Silje Ask Lundberg, leder i Naturvernforbundet, er ikke imot gruvedrift, men mener det finnes bedre løsninger.

Foto: NATURVERNFORBUNDET