Pris for zombie-forskning

NTNU-forskeren Jan-Noël Thon er tildelt Det kongelige Norske Videnskabers Selskabs vitenskapelige pris til yngre forskere. Han får prisen for sitt arbeid med å se på hvordan man kan bruke ulike medier, som spill og film, til å fortelle historier og dele opplevelser sammen. Han har blant annet sett på The Walking Dead og Star Wars.