Hopp til innhold

Pastor og kona tiltalt for grove overgrep

En pastor i Midt-Norge står tiltalt for grove seksuelle overgrep mot døtrene sine da de var under 10 år. Sammen med kona er han også tiltalt for mishandling av både døtrene og sønnene sine.

Trondheim tinghus

Tiltalen omfatter samleie med barn under ti år og grov mishandling.

Foto: Sigurd Steinum / NRK

Saken i Sør-Trøndelag tingrett går over fem dager og har en strafferamme på opp til 21 år.

Pastoren står blant annet tiltalt for gjentatte samleier med barn under ti år og for grov mishandling over lengre tid mot sine to døtre og to sønner. Kona hans er tiltalt for grov mishandling av barna.

Mannen er tiltalt etter straffelovens paragrafer 195, 197 og 219, mens kvinnen er tiltalt etter paragraf 219 (se faktabokser). Strafferammene er henholdsvis tjueen, fem og seks år.

Mandag erklærte begge tiltalte seg ikke skyldig på alle punkter.

Kristen meddommer måtte byttes ut

På rettssakens første dag er det avspilling av dommeravhør av barna.

Det ble en pause da pastorens forsvarer stilte habilitetsspørsmål ved den ene meddommeren. Begrunnelsen for dette var at den tiltalte og meddommeren kommer fra ulike kristne trossamfunn.

Forsvarer sa at tiltalte og meddommeren ikke hadde kjennskap til hverandre, men at det er store konflikter og til tider hat mellom disse trosretningene. Meddommeren var ikke enig i at det er en konflikt, men retten hadde ikke mulighet til å undersøke dette og etter en pause valgte de å sette inn ny meddommer.

Pastorens forsvarer Erik Vatne sier til NRK at han ikke vil kommentere spørsmålet om habilitet ytterligere.

Advokat Erik Andreas Lossius Widerøe og statsadvokat Jarle Wikdahl

Bistandsadvokat Erik Andreas Lossius Widerøe og aktor, statsadvokat Jarle Wikdahl.

Foto: Malin Sveinsdotter Lystad / NRK

Tiltaltes forklaringer for lukkede dører

Mandag formiddag ble pressen sendt på gangen mens retten diskuterte om saken skal gå for lukkede dører eller ikke. Forsvarer begjærte lukkede dører på grunn av hensynet til barna og at de tiltalte ikke ville greie å forklare seg.

Retten bestemt da at de tiltalte får forklare seg for lukkede dører tirsdag ettermiddag. De øvrige forhandlingene går for åpne dører.

Etter pausen erklærte både pastoren og hans kone seg ikke skyldig.

Advokat Erik Vatne

Erik Vatne er den tiltalte pastorens forsvarer.

Foto: Malin Sveinsdotter Lystad / NRK

– Det var som forventet. Min klient har hele veien benektet enhver kjennskap til anklagene som er fremsatt i tiltalebeslutningen, sier advokat Vatne til NRK.

– Det var forventet. Dette har de sagt hele tiden, sier også barnas bistandsadvokat Erik Andreas Lossius Widerøe.

Slik foregår rettssaken

Tirsdag fortsetter avspilling av dommeravhør. I tillegg blir det vitneavhør av de tiltaltes sønner.

Onsdag fortsetter vitneavhør av beredskapsmødrene til de fornærmede jentene. Deretter skal politiet legge frem resultatene av sine åstedsundersøkelser.

Torsdag skal sakkyndige uttale seg i saken. Det er barnelege, overlege, psykolospesialist og avdelingsdirektør ved Folkehelseinstituttet.

Sør-Trøndelag tingrett, Trondheim tinghus

Forsvarere i saken er Erik Vatne og Frode Wisth. Bistandsadvokat for barna er Erik Andreas Lossius Widerøe.

Foto: Kjartan Ovesen / NRK