NRK Meny
Normal

Ønsker akuttmottak for flyktninger i Trondheim

Sosialistisk Venstreparti i Trondheim ønsker et akuttmottak for å ta imot flere flyktninger.

Ung gutt i Budapest

Flyktningekatastrofen skaper sterke inntrykk i Norge.

Foto: LEONHARD FOEGER / Reuters

Ottar Michelsen

– Vi er nødt til å gjøre noe og vi må avhjelpe situasjonen, sier Ottar Michelsen (Sv).

Foto: Trondheim kommune

– Flyktningskatastrofen har enorme dimensjoner og mottakskapasiteten er sprengt både i Norge og resten av Europa. Nå må vi ta tak, og finne ut hva vi kan gjøre.

Det sier Ottar Michelsen, gruppeleder for Sosialistiske Venstreparti i Trondheim.

Trondheim bystyre har allerede vedtatt å bosette 400 flyktninger i år og 500 i 2016. Men med den økende krisen i Syria ønsker Michelsen nå strakstiltak i byen.

– Vi er nødt til å gjøre noe og vi må avhjelpe situasjonen. Vi ønsker å etablere et transittmottak så vi kan ta imot flyktninger som kan komme direkte til byen.

– Overfylte mottak i Oslo

Forslaget vil bli tatt opp i formannskapet tirsdag og Sv ønsker at rådmannen snarest kommer tilbake med en sak til formannskapet med formål å opprette et akuttmottak for flyktninger.

Sv ønsker også å ta kontakt med UDI for å avklare driftsform og mulig saksbehandlingskapasitet slik at flyktninger kan komme direkte til Trondheim uten å måtte vente på det de kaller overfylte mottak i Oslo.

– Vi kan ikke løse hele krisen, men vi kan gjøre vår del, sier Michelsen.

Han har så langt ikke snakket med andre partier, men håper flere vil være åpen for et akuttmottak.

– Jeg håper og tror at resten av formannskapet ser at vi kan bidra. Jeg vil bli veldig overrasket og skuffet hvis forslaget blir nedstemt.

Ordføreren positiv

Ordfører Rita Ottervik på åpninga av Sentrum brannstasjon

Ordfører Rita Ottervik er positiv til å ta imot flere flyktninger i Trondheim.

Foto: Kjartan Ovesen / NRK

Ordfører i Trondheim, Rita Ottervik (Ap), er villig til å vurdere forslaget.

– Vi skal strekke oss langt for å se om vi kan bosette flere. Det har gått veldig bra så langt, og vi vil være med å ta ansvar. Om vi skal opprette et statlig mottak på vegne av regjeringen, må regjeringen komme tilbake med utspill til oss på. Vi skal se om vi kan bistå, sier Ottervik.

Ordføreren sier ingen kan være uberørt av flyktningskrisen som pågår i verden.

– Det er en forferdelig tragedie, og ingen er uberørt. Vi vil se om vi kan ta imot flere ensligere mindreårige som trenger hjelp. Det er mange barn som trenger et godt og trygt hjem fortest mulig.