Rock City har kontroll over økonomien

Rock City har greid å snu underskuddet. – Årsresultatet viser et positivt driftresultat og kontroll på økonomien, sier Åsmund Prytz, daglig leder for Rock City.

Åsmund Prytz

Daglig leder i Rock City, Åsmund Prytz, har klart å snu underskuddet i selskapet, og kan se framover.

Foto: Rock City

Rock City

Rock City i Namsos har vært gjennom tøffe tider, men har greid å få kontroll på økonomien.

Foto: Espen Sandmo/NRK

I 2012 opplevde selskapet et underskudd på nesten 9 millioner kroner, nå er driftsresultatet i balanse. Det samla årsresultatet viser et underskudd på 0,5 millioner kroner.

Takknemlig overfor Namsos kommune

– Vi har økt inntektene med over 5 millioner, redusert kostnadene med over 3 millioner – og betalt ned over 4 millioner i langsiktig gjeld, sier Prytz.

Rock City har hatt betydelig høyere aktivitet enn i 2012, noe i tillegg til kostnadskuttene forklarer den økonomiske snuoperasjonen.

Fjoråret var et turbulent år for Rock City, med omstrukturering, innsparinger og stort trykk fra media.

Rock City er svært takknemlige for ansvaret Namsos kommune tok da de våren 2013 styrket egenkapitalen og ga ekstra driftstilskudd.

– Uten ny egenkapital og ekstra driftstilskudd ville ikke Rock City eksistert i dag, sier Åsmund Prytz.

Mer fokus på ressurssenteret

Rock City har i løpet av 2013 klart å etablere seg i større grad som et ressurssenter for pop og rock. De har tidligere fått kritikk for å satse mest på opplevelses- og rockemuseumsdelen av senteret.

– Vi har gjennomført ei rekke næringsretta utviklingstiltak, som for eksempel studiet i arrangementsledelse og gjennomføringa av finalen i låtkonkurransen Bandwagon. Flere norske artister har også tatt i bruk Rock City som utviklingsarena, konsertsted og studio, sier Prytz.

Til tross for gode tall i 2013 er Rock City meget klar over selskapets fremtidige utfordringer.

– Det ligger store faste kostnader i infrastrukturen i bygget, samt et langsiktig lån på 15,3 millioner kroner knyttet til opplevelsessenteret for trønderrock, sier Åsmund Prytz.