Hopp til innhold

Nytt håp for Fosenbrua

Ei bru over Trondheimsfjorden vil gi mye større trafikk enn tidligere antatt, ifølge en ny beregning. Det gir ny optimisme for Fosenbrua.

Bru over Trondheimsfjorden

Slik kan den nye brua over Trondheimsfjorden bli en gang i framtiden, slik det er lagt frem av Fosenbrua AS.

Foto: Illustrasjon: Vittorio Rokseth

​ – Vi har vurdert veldig forsiktig rundt 4000 kjøretøy i døgnet, mens nye beregninger viser at det vil ligge på rundt 6000-7000, sier daglig leder i Fosenbrua AS, Olav Ellevset.

Onsdag presenterte styret i Fosenbrua AS de siste tallene for beregnet trafikkvekst med ei bru mellom Flakk og Rørvik. Tallene var bedre enn tidligere forventet.

– Jeg er imponert over at vi har greid å være for defensive på tallene selv. Analysen her viser at det er større potensial enn vi tenkte, sier en av initiativtakerne bak brua, Olbert Aasan.​

– Ei ny tidsregning for Fosen

I tiden fremover vil kommunene på Fosen bli viktige i det videre arbeidet, forteller Ellevset.

Olav Ellevset

Daglig leder i Fosenbrua AS, Olav Ellevset, mener ei bru over Trondheimsfjorden vil ha store konsekvenser for kommunene på Fosen.

Foto: NRK

– Det blir ei ny tidsregning for Fosen hvis det her kommer på plass. Da blir behovet for boligområder og næringsarealer mye større enn vi har erfart før, og da blir spørsmålet om kommunene klarer å snu seg om og utnytte potensialet som ligger der.

Med offensive kommuner vil fremtidstrafikken også være påvirkbar, mener han.

– Arbeidet som skal fortsette nå er hvordan kommunene skal agere på tilbudet som ei bru betyr for kommunal utvikling, bosetting og arbeidsliv. Det vil jo påvirke trafikkprognosene, sier Ellevset.

Første bil over i 2025?

At brua over Trondheimsfjorden vil bli bygd er det nå stor optimisme rundt.

– Den kommer helt sikkert til å bli bygd, sier Aasan.

– Når kjører første bil over?

– Jeg har tro på at det vil være trafikk der midt på 20-tallet.