Hopp til innhold

Krangler om bruforbindelser på Fosen

Kommunene på Fosenhalvøya krangler om hvor ei eventuell ny bru over Trondheimsfjorden skal gå.

Bru over Trondheimsfjorden

Slik kan den nye brua over Trondheimsfjorden bli en gang i framtiden, slik det er lagt frem av Fosenbrua AS.

Foto: Illustrasjon: Vittorio Rokseth

Både Rissa og Åfjord kommune vil ha bru fra Flakk til Rørvik, mens Ørland ønsker seg undersjøisk tunnel mellom Ørland og Agdenes.

Vibeke Stjern

Vibeke Stjern (Ap), ordfører i Åfjord og styremedlem i Fosen Regionråd.

– Disse to alternativene er ikke forenlige, det skjønner alle, forteller Vibeke Stjern (Ap), ordfører i Åfjord og styremedlem i Fosen Regionråd.

– Da vi fikk spørsmål om brua over Trondheimsfjorden så syntes jeg at det var en herlig idé. Men da forslaget fra Ørland kom, så ble jeg irritert – fordi det ikke går an å gjøre begge deler, sier Stjern.

Krevende å finne én felles løsning

Karin Bjørkhaug (KrF), leder i komité for infrastruktur på Fylkestinget, innser at det kan ta litt tid før det blir en enighet om hvilken løsning det til slutt blir. Hun mer enn antyder at det er Fosenbrua mellom Flakk og Rørvik, samt en bru over Stjørnfjorden, som er de beste alternativene.

Karin Bjørkhaug

Karin Bjørkhaug (KrF), leder i komité for infrastruktur på Fylkestinget.

Foto: Sør-Trøndelag Fylkeskommune

– Vi er nødt til å finne frem til én felles løsning, som hele regionen kan stille seg bak. Men jeg tar ikke umiddelbart stilling til hvilken løsning det skal være, sier Bjørkhaug.

Ønsker tunnel under Trondheimsfjorden

Ordfører i Ørland, Tom Myrvold (H), ønsker en undersjøisk tunnel mellom Ørland og Agdenes. Han mener han har mange med seg, og at det er flere gode gründer for denne løsningen.

Tom Myrvold

Tom Myrvold (H), ordfører i Ørland.

Foto: Ørland Høyre

– For det første så vil jeg si at Ørland fortsatt støtter initiativet fra Fosen Regionråd om Trondheimsfjordbrua. Men med vindkraftutbyggingen som skjer på Fosen som bakgrunn, så gjør at både Agdenes og Orkdal som har revitalisert planene om tunnel. Også vi i Ørland er villige til å vi se på dette alternativet på nytt.

– Men planene om en undervannstunnel mellom Ørland og Agdenes vil konkurrere med Fosenbrua mellom Flakk og Rørvik?

– Ja, det vil ikke være mulig å realisere begge prosjektene. Men vi må se kostnadsanslagene og diskutere om hvorvidt hvilket alternativ som er samfunnsøkonomisk lønnsomt og nyttig, sier Myrvold.

Anser ikke tunnelprosjektet som en konkurrent til Fosenbrua

Ordfører i Rissa, Ove Vollan (H), stiller seg bak ideen om Fosenbrua.

Ove Vollan

Ove Vollan (H), ordfører i Rissa.

– Vi registrerer at Ørland ønsker å utrede tunnelprosjektet, og det må de selvfølgelig få lov til.

– Men er det mulig at begge prosjekt kan realiseres?

– Jeg ser ikke på tunnelprosjektet som en konkurrent til Fosenbrua, sier Vollan.