Nye fjellrevvalper slippes fri

Tre små flokker med fjellrevvalper skal i løpet av de neste par ukene slippes fri fra avlsstasjonen på Sæterfjellet i Oppdal.

Fjellrev på stasjonen på Sæterfjellet på Oppdal
Foto: Morgan Frelsøy / SCANPIX

Viltforskere og viltmyndigheter håper at de 15 valpene skal danne grunnlaget for en ny fjellrevstamme på Dovrefjell.

Forskningssjef Inga E. Bruteig i Norsk Institutt for naturforskning (NINA) opplyser til NTB at utsettingen av de første fem valpene skal skje onsdag i denne uka nord i fjellområdet. Fredag skal fem valper settes fri noe lenger sør på Dovrefjell, og de siste fem skal slippes rett ut fra avlsstasjonen. Fire av årets kull på til sammen 19 valper skal inngå i avlsprogrammet.

Hundefôr og lemen

Fjellrevene, elleve hanner og fire tisper, får mulighet til å livnære seg på hundefôr fra fôrautomater som skal plasseres i fjellet, opplyser Inga E. Bruteig.

Men hun mener at valpene sannsynligvis vil fange lemen. Det er et godt smågnagerår i år.

Alle valpene er utstyrt med radiosendere som vil gjøre det mulig å peile dyrene fram til neste sommer.

Utsettingsmetoder

Inga E. Bruteig sier at målet med årets utsetting ikke først og fremst er å få til yngling i det fri, men å studere utsettingsmetoder, arealbruk og overlevelse, for å finne fram til den beste metode med tanke på senere utsettinger også i andre fjellområder.

Planen for avlsstasjonen er på lengre sikt å produsere 30-50 fjellrevvalper årlig for å styrke den norske fjellrevbestanden. NINA gjennomfører prosjektet etter oppdrag fra Direktoratet for naturforvaltning (DN).

I fjor ble to fjellrevvalper satt ut på Saltfjellet. Den ene av disse ble peilet fram til juni i år, da den som planlagt mistet radiosenderen. Den andre har forskerne ikke hatt kontakt med siden februar.

Truet

Fjellreven regnes som Norges mest truede pattedyr. På Dovrefjell har det ikke vært yngling siden tidlig på 1990-tallet, og den siste fjellreven i dette området døde trolig for 10-15 år siden.

Fylkesmannen i Hordaland søkte tidligere i år om at noen av årets 19 fjellrevvalper fra avlen på Sæterfjellet og Langedrag måtte bli satt ut på Finse. Dette ønsket blir ikke oppfylt. Blant annet av forskningsmessige grunner har DN og NINA bestemt at alle valpene fra årets kull skal settes ut i ett og samme område. Saltfjellet var ett aktuelt alternativ. Men valget falt på Dovrefjell.

(©NTB)