Hopp til innhold

Ny forskning om helsetjenestene: Økt dødelighet hos eldre på bygda

Spesielt utsatt er folk over 70 år i kommuner med under 10.000 innbyggere.

Eldre dame med gåstol i gang.

BYGDA: Undersøkelsen viser at dødeligheten er større på bygda (illustrasjonsbilde).

Foto: Gorm Kallestad / NTB scanpix

– Man vet ikke før man kommer på en sånn plass hvor godt det er. Om jeg måtte være her lenger, hadde ikke det gjort noe for meg.

Det sier Hanna Grendal Nilsen (80) som bor på korttidsavdelinga på Rossvollheimen pleie- og omsorgssenter.

Hanna Grendal Nilsen sitter i en stol inne på rommet sitt på Rossvollheimen. Hun har grått hår og briller med sort innfatning.

Hanna Grendal Nilsen sier at man ikke aner hvor godt der er på sykehjem før man kommer dit.

Foto: Trond Odin Myhre Johansen / NRK

Rossvollheimen ligger i Skaun kommune – en liten kommune i Trøndelag med rundt 8500 innbyggere.

Hun har det bra, men det trenger slett ikke være slik i mindre kommuner.

Forskere ved NTNU, St. Olavs hospital, SINTEF og Trondheim kommune har nemlig kommet fram til at eldre har økt dødelighet om de skrives ut til en kommune med for få pleie- og omsorgstjenester.

I studien omtales dette som press på kommunen.

Dødeligheten er større på bygda.

Hva vil det egentlig si?

Høyt press i små kommuner

Gudrun Maria Waaler Bjørnelv er førsteamanuensis i helseøkonomi ved NTNU. Hun er en av forskerne bak studien.

De kom fram til at en presset pleie- og omsorgstjeneste førte til økt dødelighet. Med press menes mangel på kapasitet – altså for få pleie- og omsorgstjenester i forhold til etterspørselen.

Folk over 70 år i kommuner med under 10.000 innbyggere er spesielt utsatt.

– Det kan virke som om høyt press i små kommuner er mer problematisk enn høyt press i store kommuner.

Bjørnelv sier at kommuner med færre enn 10.000 innbyggere kan være mer sårbare for svingninger og press.

Gudrun Maria Waaler Bjørnelv, førsteamanuensis i helseøkonomi ved NTNU.

Gudrun Maria Waaler Bjørnelv er førsteamanuensis i helseøkonomi ved NTNU. Hun er en av forskerne bak studien.

Foto: Trond Odin Myhre Johansen / NRK

Lille Skaun

Forskningen tar for seg perioden mellom 2012 og 2016.

– Hvis jeg skal snakke for Skaun så må jeg si at vi har hatt betydelig utvikling, til tross for at vi er en liten kommune, sier Asbjørn Strømme.

Han er kommunalsjef for helse og mestring i kommunen. Tidligere har de slitt med kapasiteten i kommunen.

– I fjor slet vi en del med utskrivningsklare pasienter som vi ikke kunne håndtere raskt nok.

Men etter et politisk vedtak fikk de økt kapasiteten i kommunen med seks plasser.

– Vi ser nå at vi har en mye bedre eldrepolitikk i kommunen.

Les også Mia sin mamma synger i Demenskoret som 50-åring

Timeplan opp på veggen

Eldrebølgen

Ifølge nettavisen Gemini er det forventet 250.000 flere nordmenn over 80 år de neste 20 årene.

Hvordan har Skaun forberedt seg med tanke på bemanning?

– Vi ligger mellom to sykehus (jour.anm: Orkdal sjukehus i Orkanger og St. Olavs hospital i Trondheim), i tillegg til at vi har to kommuner rundt oss. Vi konkurrerer om ressursene og fagfolkene, sier Strømme.

Han sier at Skaun oppleves som en attraktiv kommune og at de får rekruttert nok fagfolk.

Camilla Sæther Jacbosen, Randi Kjøren og Asbjørn Strømme i Skaun kommune.

Camilla Sæther Jacobsen (enhetsleder for Rossvollheimen), Randi Kjøren (enhetsleder for hjemmesykepleien) og Asbjørn Strømme (kommunalsjef for helse og mestring) sier at de opplever en opptur i bemanning i Skaun.

Foto: Trond Odin Myhre Johansen / NRK

– Vi rekrutterer med et godt arbeidsmiljø, godt fagmiljø og et godt omdømme, sier Camilla Sæther Jacobsen.

Jacobsen er enhetsleder for Rossvollheimen.

Randi Kjøren som er enhetsleder for hjemmetjenesten er enig. Hun sier at de hele tiden jobber på for både omdømmet og faget.

– Skaun skal være et bra sted å være.

Les også Sykepleiere på TikTok forklarer bemanningskrisen

Sykepleier ill.foto

Videre forskning

– Hvorfor er dødeligheten hos eldre på bygda større?

– Hva det er som skjer i kommunene som fører til økt dødelighet, kan vi ikke si noe om. Det må vi forske mer på, sier NTNU-forskeren bak studien, Gudrun Maria Waaler Bjørnelv.

Likevel sier hun at andre forskere har pekt på følgende:

Etter samhandlingsreformen har blitt skrevet ut flere og mer skrøpelige pasienter til kommunene.

Les også Hjemmetjenesten er Norges sykeste arbeidsplass

Silje på jobb i Bodø kommune.

– Hvis en kommune er under press så får dette konsekvenser for de personene som er skrevet ut dit.

Borte bra, men hjemme best

Tilbake på Rossvollheimen er stemninga god.

80 år gamle Hanna Grendal Nilsen har vært på korttidsavdelinga etter et benbrudd. Hun synes i utgangspunktet at borte er bra, men hjemme best.

Men når man er syk, eller har brukket beinet:

– Da er det borte best.

Hanna Grendal Nilsen i prat med Randi Kjøren og Camilla Sæther Jacobsen.

Hanna Grendal Nilsen nærmer seg hjemreise etter oppholdet på Rossvollheimen. Da skal hjemmesykepleien ta over.

Foto: Trond Odin Myhre Johansen / NRK