Hopp til innhold

NTNU-Eikrem klagar Filter Nyheter inn til PFU

Nettstaden publiserte saker om at førsteamanuensis Øyvind Eikrem hadde spreidd hatefulle ytringar via ein anonym Facebook-profil. No klagar han dei inn til Pressens faglege utval (PFU).

Førsteamanuensis Øyvind Eikrem foran NTNU

KLAGAR: Øyvind Eikrem ved NTNU har klaga Filter Nyheter inn til PFU. No ser han fram til at presseorganet behandlar saka.

Foto: Stein Lorentzen / NRK

Nyheitsartiklane vart publiserte 20. februar og 4. mars i år, og vekte mykje merksemd.

Eikrem, som er førsteamanuensis i sosialt arbeid ved NTNU, skuldar avisa for å ha brote god presseskikk på fleire punkt. Mellom anna at dei har vore ukritiske i val av kjelder, og at dei ikkje har vist tilstrekkeleg openheit.

– Eg ser fram til at PFU behandlar klagen, seier Eikrem til NRK.

I klagen skriv Eikrem at Filter sine påstandar ikkje kan etterprøvast.

«Presentasjonen av et par dusin skjermbilder med liker-klikk og noen få kommentarer, skal angivelig underbygge en påstand om «hisset til rasistiske nettdebatter». Det må i så fall være en meget innholdsløs debatt og mislykket hissing ettersom dette, ifølge Filter Nyheter, skal ha strukket seg over flere år», skriver Eikrem.

Framandfiendtlege ytringar

I den første artikkelen til Filter Nyheter i februar, hevdar fleire anonyme kjelder at Eikrem har hatt ein hemmeleg Facebook-konto der han skal ha ytra seg framandfiendtleg. Personen bak kontoen har både delt eigne ytringar og trykt «liker» på andre sine innlegg.

Tidlegare i sommar trua NTNU med avskjed og kravde innsyn i både arbeids-PC og e-post.

I fem månader har NTNU granska saka. Like lenge har dei visst at ein anna person har erkjent å stå bak, utan å undersøke dette nærmare. Dette kjem fram i ein fersk Khrono-artikkel.

I Universitetsavisa er Eikrem tydeleg på at han ikkje ynskjer ein ordkrig med Filter Nyheter om detaljane.

Førebudd på klage

– Vi var ikkje kjent med noko PFU-klage før den blei sendt ut til journalistar, seier redaktør Harald Klungtveit i Filter Nyheter og legg til:

– Ein PFU-klage er noko vi alltid er førebudd på i denne typen saker.

Klungtveit ynskjer ikkje å gå inn på innhaldet og dei ulike punkta i Ver Varsam-plakaten avisa er klaga inn for. Han vil la PFU behandle saka før han kommenterer dette.

Harald S. Klungtveit, redaktør for Filter Nyheter

FILTER NYHETER: Redaktør i Filter Nyheter, Harald Klungtveit, forsvarar dei presseetiske vurderingane avisa tok i februar.

Foto: Christian Nicolai Bjørke/NRK

– Artiklane våre står sjølvsagt ved lag. Vi har ikkje gjort endringar. Det har ikkje dukka opp fakta som endrar på det vi skreiv i februar, meiner han.

Klungtveit slår fast at dei hadde korrigert artiklane for lenge sidan om dei såg presseetiske brot.

– Vi har veldig høg presseetisk bevisstheit og har gjort grundige vurderingar heile vegen, meiner han.