Hopp til innhold

NTNU truer med avskjed etter mistanke om hatefulle ytringer

Universitetet krever innsyn i både arbeids-PC og e-postkontoen til førsteamanuensis Øyvind Eikrem. Dette er ulovlig, mener Eikrems advokat.

Førsteamanuensis Øyvind Eikrem foran NTNU

KREVER INNSYN: NTNU vil avklare om førsteamanuensis Øyvind Eikrem har brutt universitetets IKT-reglement og krever innsyn i e-postkontoen hans. Uforståelig, mener Eikrem som sier han ikke har begått noe lovbrudd.

Foto: Stein Lorentzen / NRK

Bakgrunnen for saken er en artikkel publisert av Filter Nyheter i februar. Her hevder flere anonyme kilder at Eikrem har hatt en hemmelig Facebook-konto der han skal ha ytret seg fremmedfiendtlig i flere fora. Personen bak kontoen har både delt egne ytringer og trykket «liker» på andres.

Nå ønsker NTNU å avklare om Eikrem har brutt universitetets IKT-reglement.

I varslet står det at bruddet han er mistenkt for kan føre til oppsigelse eller avskjed.

Eikrem har tidligere vært ordknapp om anklagene, men har nå valgt å uttale seg.

Han forstår ikke hvordan NTNU som arbeidsgiver kan kreve tilgang til all hans private e-post-korrespondanse og materiale som ligger på datamaskinen hans.

– Det som påstås er ikke noe lovbrudd. Det er vel fortsatt politiet og ikke NTNU som eventuelt foretar etterforskning, sier førsteamanuensis Eikrem til NRK.

– Strider mot loven

Han har diskutert saken med sin advokat Torfinn Svanem som i et svar til NTNU sier at innsynet vil være i strid med arbeidsmiljøloven, personopplysningsloven og personvernforordningen. Det kommer fram i avisa Khrono som først omtalte saken.

– Jeg har på vegne av Eikrem levert en protest på dette til NTNU. Det er der saken står i dag. Hvis de står på kravet vil vi vurdere å gå til rettslige skritt, sier Svanem til NRK.

Advokat Torfinn Svanem

I STRID MED LOVEN: Advokat Torfinn Svanem mener innsynet er i strid med arbeidsmiljøloven, personopplysningsloven og personvernforordningen.

Foto: NRK

Den aktuelle Facebook-kontoen har ifølge Filter vært aktiv i blant annet de lukkede gruppene «Fedrelandet viktigst» og «Vi som ønsker Sylvi Listhaug som statsminister».

Eikrem har hele tiden avvist at det er han som står bak og kjenner seg ikke igjen i framstillingen.

– Det framstår som spesielt at NTNU har en så sterk vilje til å forfølge denne saken og at de ikke prioriterer andre og langt mer alvorlige saker, sier Eikrem, som utover det ikke vil kommentere innsynssaken.

NTNU vil ha en avklaring

NTNU mener derimot at de har sin fulle rett til å kreve innsyn. De viser blant annet til arbeidsmiljølovens paragraf 9–1. Her står det at virksomheten må ha en saklig grunn til å kreve innsyn.

Begrunnelsen er at de har behov for å avklare om NTNUs datamaskin eller e-postkontoen er brukt i strid med IKT-reglementet eller ikke – noe det er hvis NTNUs utstyr er brukt til å publisere hatefulle ytringer gjennom en anonym Facebook-konto.

NRK har vært i kontakt med dekan Marit Reitan som har skrevet under på innsynskravet. Hun vil ikke kommentere saken.

Heller ikke organisasjonsdirektør ved NTNU, Trine Munkeby vil kommentere kravet om innsyn.

Fasaden til NTNU Gløshaugen i Trondheim

VIL IKKE SI NOE: Ingen ved NTNU vil kommentere kravet om innsyn i arbeids PC og e-postkonto til førsteamanuensis Øyvind Eikrem.

Foto: Morten Andersen / NRK

Strenge krav

Reglene for å kunne kreve innsyn i e-postkasse og datamaskin er kompliserte. Ifølge Datatilsynet har man lov til dette hvis det er nødvendig for å ivareta driften av virksomheten eller andre berettigede interesser. NTNU viser til det siste punktet i sin begrunnelse for innsyn.

Ifølge juridisk seniorrådgiver i Datatilsynet Kaja Breivik Furuseth stilles det i denne type saker krav til arbeidsgiverne både i arbeidsmiljøloven med forskrift og i personopplysningsloven. Og begge regelsettene gjelder fullt ut.

– Personvernet og hensynet til den enkelte er viktig. Derfor må viktigheten av informasjonen de er ute etter sees i sammenheng med dette ved innsyn, sier Furuseth.

Hun understreker også at terskelen er høyere for å gjennomføre innsynet når arbeidstakeren har protestert, noe Eikrem har gjort gjennom sin advokat.