NRK Meny
Normal

NTE får økt egenkapitalen

Nord-Trøndelag Elektrisitetsverk (NTE) skal få styrket egenkapitalen sin med 1,8 milliarder kroner. Det foreslår Fylkesrådet i Nord-Trøndelag.

NTE

NTE kan få styrket egenkapitalen med 1,8 milliarder kroner, og kan da blant annet få bedre rating ved låneopptak.

Foto: Stein Roar Leite/NRK

Det er 1,8 milliarder av et lån på til sammen 2 milliarder kroner som Nord-Trøndelag fylkeskommune har ytt til NTE, som nå blir foreslått omgjort til egenkapital.

Ut fra den foreslåtte tidsplanen skal konverteringen skje i desember i år.

Dette kom fram etter et møte som fylkesrådene i Nord-Trøndelag hadde tirsdag.

Må betale tilbake 200 millioner

Resten av lånet på 2 milliarder kroner må NTE betale tilbake etter denne tidsplanen:

* 100 millioner nedbetales i desember 2017

* 50 millioner nedbetales i desember 2018

* 50 millioner nedbetales i desember 2019

Omgjøringen av lånet til egenkapital og nedbetalingen må ses i lys av den planlagte fylkessammenslåingen, som etter intensjonsavtalen skal bli gjennomført fra 1.1.2018.

Det heter derfor i forslaget fra fylkesrådet at utbyttet fra 2017 eventuelt utbetales til nye eiere av NTE. I dag er det fylkeskommunen som eier av aksjeselskapet NTE, men planen er at eierskapet skal overføres til de 23 kommunene i Nord-Trøndelag.

– Bra for bedriften!

– Dette er en bra plan for bedriften, sier ordfører Bjørn Iversen i Verdal.

– NTE har behov for ny egenkapital og det er derfor nødvendig å gjøre det slik. For nåværende og nye eiere vil likevel det framtidige utbyttet fra NTE selvsagt bli mindre, sier Arbeiderparti-ordføreren. Han mener likevel det er ei god løsning, og mer egenkapital og god drift av NTE vil jo i sin tur kommunene kunne nyte godt av i framtida, sier Iversen.

170 millioner fra NTE årlig

Nord-Trøndelag fylkeskommune får i dag ca. 170 millioner kroner i utbytte fra bedriften de eier hvert år. Ca. 150 millioner kroner kommer fra renteinntekter på lånet på 2 milliarder, 20 millioner kommer som tradisjonelt utbytte.

Det kan nevnes at renta på lånet er 7,5 prosent, og at måten det er gjort på med at fylkeskommunen yter et ansvarlig lån på 2 milliarder er til fordel for begge parter; NTE kan utgiftsføre rentene de betaler til eieren fylkeskommunen, fylkeskommunen får på sin side store renteinntekter.

Mindre og mindre utbytte

Men en velger altså å avvikle ordningen nå når det går mot fylkessammenslåing. NTE får en "gavepakke" på 1,8 milliarder fra fylkeskommunen, som på sin side vil merke at inntektene fra NTE vil bli dalende.

I forslaget fra Fylkesrådet er det satt opp en tabell over utviklingen i framtidig totalt utbytte fra NTE som tilfaller fylkeskommunen, og deretter eventuelt kommunene, om forslaget blir vedtatt:

* 2016: 170 mill. kroner

* 2017: 139 mill. kroner

* 2018 105,5 mill kroner

* 2019 54 mill. kroner

Deretter blir det bare vanlig resultatbasert utbytte som blir utbetalt, etter det opplegget som Fylkesrådet i Nord-Trøndelag nå legger opp til.