NRK Meny
Normal

Full strid om verdiene i NTE

Kampen om milliardverdiene i Nord-Trøndelag E-verk skjerpes mellom kommunene i fylket.

NTE

Nord-Trøndelag E-verk eies i dag av fylkeskommunen, men kan bli overtatt av kommunene i framtida.

Foto: Karin Jegtvik / NRK

Idar Vigdenes

Ivar Vigdenes er ordfører i Stjørdal kommune.

Foto: Martin Hammervik / NRK

I dag eies selskapet av fylkeskommunen, men hvis de to trønderske fylkene blir slått sammen, kan kraftselskapet bli delt mellom de 23 kommunene i Nord-Trøndelag.

– Folketallet må avgjøre

Ivar Vigdenes (Sp) er ordfører i fylkets mest folkerike kommune, Stjørdal, og mener pengene må fordeles etter folketallet i kommunene.

– Jeg ser på NTE som nordtrøndernes eiendom. Alle nordtrøndere er like mye verdt, og en rettferdig fordeling må jo da ta utgangspunkt i fordeling etter innbyggertall, sier Vigdenes til NRK.

Nord-Trøndelag E-verk er et gigantselskap i trøndersk sammenheng med en årsomsetning på over tre milliarder kroner. I dag henter fylkeskommunen ut over 100 millioner kroner i året som brukes på veger, skoler og andre tiltak.

– Kommuner blir kompensert

Nå ønsker mange politikere at fordelingen av verdiene i selskapet skal avklares før man eventuelt slår sammen de to trønderfylkene. Ivar Vigdenes mener man skal legge vekt på innbyggertall og ikke hvor kraften og verdiene skapes.

– Jeg er enig i at lokalsamfunn som tar byrden med inngrep bør bli kompensert. Det støtter jeg helhjertet opp om. Vi har da også et system i Norge som er fremst i verden når det gjelder å gi kompensasjon til lokalsamfunn som tar på seg denne typen naturinngrep.

– I tillegg til systemet med kompensasjonskraft, får jo kommunene anledning til å kreve inn eiendomsskatt på de forskjellige kraftinstallasjonene. Utgangspunktet er at kommunene får kompensasjon gjennom skattesystemet, og denne ordningen er bedre i Norge enn i andre land. Men Nord-Trøndelag E-verk eies av nordtrønderne, og da mener jeg enhver innbygger er like mye verdt, sier Ivar Vigdenes.

Helt uenig

Stian Brekkvassmo

Stian Brekkvassmo i Namsskogan ønsker en rask avklaring rundt verdiene i Nord-Trøndelag E-verk.

Foto: Espen Sandmo/NRK

Namsskogan-ordfører Stian Brekkvassmo (Ap) er uenig med ordførerkollegaen i Stjørdal. Namsskogan er en stor kraftkommune med få innbyggere. Kraftinntektene utgjør over 30 prosent av kommunebudsjettet.

– Jeg vil gå så langt som å si at dette både er kunnskapsløst og historieløst av Vigdenes. I Namdalen ønsker ordførerne en debatt om verdiene i NTE, og vi ønsker det skal være en debatt preget av respekt. Jeg kan ikke akkurat si at Vigdenes åpner den prosessen med så veldig stor respekt, sier Stian Brekkvassmo til NRK.

Røyrvik er en annen kommune med få innbyggere, men hvor det er gjort store naturinngrep på grunn av kraftutbyggingen. Ordfører Arnt Michelsen tør nesten ikke tenke på hva som vil skje hvis kraftinntektene reduseres.

– Et være eller ikke være

– Det er nesten et være eller ikke være for oss og tilsvarende kraftkommuner. Inntektene fra kraftproduksjonen er helt avgjørende for oss. Vi har tatt på oss store byrder i form av inngrep i naturen, men samtidig føler vi at verdiskapingen sentraliseres, sier Arnt Michelsen.

Både Brekkvassmo, Michelsen og Vigdenes er enige om at fordelingen av NTEs verdier må avklares så raskt som mulig. Det mener også fylkesmann Inge Ryan og trolig flertallet i fylkestinget. Ordføreren i Namsskogan håper alle kommunene i Nord-Trøndelag går inn i debatten med et blikk på historien.

– Dette handler om historien der det gjennom mange år er tatt i bruk store naturressurser til kraftutbygging i blant annet Namsskogan. Ringvirkningene av produksjonen er jo mye større enn verdien av selve kraftproduksjonen, og det har alle innbyggerne i Nord-Trøndelag tatt del i, sier Brekkvassmo.

Samarbeidsplattform

Nå håper han fylkespolitikerne i Nord-Trøndelag tør å starte debatten om hvordan Nord-Trøndelag E-verk skal organiseres i et eventuelt Stor-Trøndelag.

– Dette handler også om å se saken i et større perspektiv og skape en god samarbeidsplattform på vegne av hele Nord-Trøndelag. Det synes jeg de aller fleste ordførerne i fylket er veldig dyktige til, og jeg håpe også Ivar Vigdenes blir mer reflektert rundt denne saken etter hvert, mener ordføreren i Namsskogan.

Video fra Trøndelag

Midtnytt
F-35 flyr over Ørland hovedflystasjon
I Storlidalen i Oppdal er de allerede i gang med å lage skiløyper.